Dworski Jacek

Jacek Dworski
Wydział Malarstwa i Rzeźby
Katedra Rzeźby
Pracownia Małych Form Rzeźbiarskich

Urodzony we Lwowie 1937 r. Studia w PWSSP Wrocław w latach 1956-62. Dyplom w pracowniach prof. Xawerego Dunikowskiego i doc. Apolinarego Czepielewskiego - z wyróżnieniem.
Jako prof. zwyczajny prowadzi pracownie: medalierstwa i malej formy, odlewniczą.
Zajmuje się medalierstwem, rzeźbą architektoniczną, małą formą rzeźbiarską i rysunkiem. Uzyskał liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach rzeźbiarskich, pomnikowych i medalierskich! w kraju i za granicą.
Liczne realizacje medali nagrodowych lianych!, projektów monet dla NBP oraz projektów medali bitych IMennica Warszawska!.
Udział w międzynarodowych sympozjach Małej Formy i Medalierstwa:.
Węgry (1981, 1995,2001), Słowacja (1996), Czechy (1997, 1998, 1999,2000).
Prace w muzeach i kolekcjach w kraju i za granicą.
Credo; "Człowiek nie jest przeciwstawny naturze lecz sam jest naturą - materią i życiem poddanym fizycznym i biologicznym prawom, które rządzą wszechświatem" R. Caillois.