Rachwalak Łukasz

mgr Wydział Ceramiki i Szkła Katedra Ceramiki