Proksz Marta

mgr Marta Proksz, as.

Wydział Ceramiki i Szkła

Katedra Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła


m.proksz@asp.wroc.pl