Proksz Marta

mgr Wydział Ceramiki i Szkła Katedra Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła