Mirowski Mateusz

Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa

Katedra Scenografii
Pracownia Scenografii Teatru Lalek


m.mirowski@asp.wroc.pl

Mirowski Mateusz. fot.Grzegorz Gołebiowski