Babicz Karol

mgr Karol Babicz, as.

Wydział Malarstwa

Kateda Malarstwa Architektoncznego i Multimedów


k.babicz@asp.wroc.pl