Błażejewski Piotr

Piotr Błażejewski
Wydział Malarstwa i Rzeźby
Katedra Malarstwa
VII Pracownia Malarstwa i Rysunku - dyplomująca

Absolwent PWSSP we Wrocławiu, dyplom z malarstwa w pracowni prof. Alfonsa Mazurkiewicza (1975). Mieszka i pracuje we Wrocławiu.
Profesor ASP, gdzie prowadzi pracownię dyplomującą malarstwa na Wydziale Malarstwa i Rzeźby oraz zajęcia ze studentami Architektury Krajobrazu w Akademii Rolniczej we Wrocławiu.
Zajmuje się malarstwem i rysunkiem; pracuje cyklami: Architektura Koloru, Interferencje, Szczeliny, Ślady, Refleksy/-je, ostatnio powstają prace cyklu Kolekcja.
Prace swoje prezentował na ponad 130 wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą, m.in. w USA, Argentynie, Wielkiej Brytanii, Belgii, Holandii, Niemczech, Szwecji, Francji, Włoszech, Jugosławii, Norwegii, Republice Czeskiej. Prezentował swoje prace na ok. 30 wystawach indywidualnych.

Nagrody:
1980 - X Ogólnopolski Festiwal Malarstwa Współczesnego w Szczecinie (Nagroda Wojewody Zielonej Góry);
1981 - VIII Ogólnopolski Konkurs Malarski im. J Spychalskiego, BWA Poznań (III nagroda);
1989 - Ogólnopolski Konkurs Malarski pt. Barwy dźwięku, BWA Słupsk (Grand Prix)

Moja twórczość od samego poczatku oscylowała wokól geometrii, ale nie tej konkretnej, lecz geometrii, jak to kiedys nazwal Zdzislaw Jurkiewicz - "soft", piszac o mojej sztuce. Jeżeli miałbym określić zakres tematyczny mojego malarstwa, szukałbym źródeł inspiracji w chęci odtworzenia rytmicznosci, cyklicznosci, pulsu, miarowosci, powtarzalnosci.
Slowo "rytm" w grece oznacza miarę, takt, proporcje - odnosi się więc do wartości plastycznych, muzycznych, matematycznych. Jest kontynuacją aspektu czasowego i przestrzennego. Rytm to powtarzalność, nieskończoność i bezkres; jednocześnie to puls, cykliczność, życie i odnawianie sił przyrody; a także miarowe tykanie zegara, bieg czasu, zapomnienie i śmierć... Najczęściej pracuję cyklami. W latach siedemdziesiątych była to "Architektura koloru". Od połowy lat osiemdziesiątych moje malarstwo zdominowały prace rozbudowanego cyklu "Interferencje". Następnie pojawiły się "Szczeliny" oraz "Ślady". Natomiast na przełomie wieków powstaly prace pod nazwaą "Refleksy/-je". Obecnie tworz ę obrazy z cyklu "Kolekcja". Moja kolekcja to zbior lub zestawienie przedmiotow majajcych pewna "szczególna" wartość. Jeden z pokazanych obiektow tego cyklu będzie poddany zabiegom "marketingowym". Nastapi jego rozcztonkowanie, a poszczegolne elementy będą wystawione na sprzedaż wśród zainteresowanych widzów. Autorska kolekcja ulegnie destrukcji, bo przeciez w zyciu nie tylko się kolekcjonuje i buduje, ale po pewnym czasie kolekcje ulegają rozproszeniu, transformacji lub zniszczeniu.

Piotr Błażejewski