Słownik struktury organizacyjnej i zwrotów akademickich ASP

Tłumaczenie, jak czynność tworzenia, wymaga podejmowania decyzji. Niejednokrotnie słowo, zwrot czy nazwę można tłumaczyć na kilka, równie trafnych sposobów. W przypadku tłumaczenia nazw związanych z instytucją ważne jest, aby po podjęciu decyzji konsekwentnie stosować zawsze to samo tłumaczenie.

Innymi słowy, jak przyjmujemy nazewnictwo wydziałów, katedr czy choćby nazwy uczelni po polsku – tak samo przyjmujemy jedną wersję nazw angielskich wydziałów, katedr czy choćby nazwy uczelni.

Poniżej znajduje się Słownik struktury organizacyjnej i zwrotów akademickich dla ASP we Wrocławiu. Mamy nadzieję, że redaktor każdej publikacji wydawanej przez i o naszej ASP skorzysta z niego, aby uniknąć chaosu i błędów.

Czekamy również na komentarze i ewentualne propozycje rozszerzenia słownika.

Beata Ludwiczak
Kier. ZJO

Słownik struktury organizacyjnej i zwrotów akademickich ASP we Wrocławiu:

Akademia Sztuk Pięknych im.E.Gepperta we Wrocławiu

E.Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów

Faculty of Graphics and Media Art

Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa

Faculty of Interior Architecture and Design

Wydział Ceramiki i Szkła

Faculty of Ceramics and Glass

Wydział Malarstwa i Rzeźby

Faculty of Painting and Sculpture

Katedra

Department

Katedra Architektury Wnętrz

Department of Interior Architecture

Katedra Wzornictwa

Department of Design

Katedra Scenografii

Department of Stage Design

Katedra Grafiki Artystycznej

Department of Printmaking

Katedra Projektowania Graficznego

Department of Graphic Design

Katedra Sztuki Mediów

Department of Media Art

Katedra Działań Interdyscyplinarnych w Ceramice i Szkle

Department of Interdisciplinary Activities in Ceramics and Glass

Katedra Konserwacji i Restauracja Dzieł Sztuki

Department of Conservation and Restoration of Artworks

Katedra Ceramiki

Department of Ceramics

Katedra Szkła

Department of Glass

Katedra Malarstwa

Department of Painting

Katedra Rysunku

Department of Drawing

Katedra Malarstwa Architektonicznego i Multimediów

Department of Architectural Painting and Multimedia

Katedra Rzeźby i Działań Przestrzennych

Department of Sculpture and Spatial Activities

Katedra Technik Rzeźbiarskich

Department of Sculptural Techniques

Katedra Mediacji Sztuki

Department of Art Mediation

Zakład Historii Sztuki i Filozofii

Institute of Art History and Philosophy

Zakład Języków Obcych

Institute of Foreign Languages

Studia stacjonarne

Full-time studies

Studia niestacjonarne

Part-time studies

Studia podyplomowe

Postgraduate studies

Postprodukcja fotograficzna, filmowa i telewizyjna

Photographic, film and TV post-production

Studium Podyplomowe "Dyscypliny Plastyczne w Architekturze”

Postgraduate studies “Artistic Disciplines in Architecture”

Kierunek studiów

Direction of studies, major

Studia jednolite magisterskie

One-tier MFA studies

Studia dwustopniowe

Two-tier studies

Studia licencjackie

Bachelor of Fine Arts studies; BFA studies

Studia magisterskie

Master of Fine Arts studies; MFA studies

Mediacja Sztuki

Art Mediation

Mediacja Sztuki Współczesnej

Contemporary Art Mediation

Kurs przygotowawczy

Foundation course

stopień naukowy

stanowisko

degree

position

mgr

asystent

MFA

assistant tutor, ass. tutor

(ass. tutor Jan Ładny, MFA)

mgr

wykładowca

MFA

Lecturer, lect.

(lect. Jan Ładny, MFA)

mgr

starszy wykładowca

MFA

senior lecturer, sen. lect.

(sen. lect. Jan Ładny, MFA)

dr

asystent

PhD

assistant tutor, ass. tutor

(ass. tutor Jan Ładny, PhD)

dr

adiunkt

PhD

assistant professor, ass. prof.

(ass. prof. Jan Ładny, PhD)

dr hab.

adiunkt

associate professor, assoc. prof. (assoc. prof. Jan Ładny)

dr hab.

professor nadzwyczajny

academic professor (ac. prof. Jan Ładny)

profesor (zwyczajny)

professor (prof. Jan Ładny)