REGULAMIN - studia doktoranckie

Studia doktoranckie w Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu - uregulowania prawne


Informacje dla doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie przed rokiem akademickim 2019/2020

Zmiany istotne dla doktorantów!

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 października 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. ustawa 2.0. Wraz z nią weszła w życie także ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w której zawarto kluczowe informacje dotyczące dalszego funkcjonowania studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 oraz przewodów doktorskich.

Więcej informacji na temat zmian i przepisów przejściowych znajduje się w załącznikach poniżej:

Załączniki