Pracownia Litery i Form Wydawniczych


prowadzący
prof. n. Andrzej Moczydłowski
ad. Tomasz Pietrek
as. Maciej Majchrzak


przedmioty
Projektowanie graficzne [III–V rok]
Rysunek użytkowy [II rok]
Typografia [II rok]


cele kształcenia
Nabycie świadomości i umiejętności w kreowaniu szerokiego spektrum publikacji i wydawnictw. Wykształcenie autorskiego języka projektowego w aspekcie prostych (ulotka, broszura, leporello) i złożonych (czasopisma, katalogi, wydawnictwa wielostronicowe) form wydawniczych. Znajomość współczesnych programów graficzno-edycyjnych, technologii poligraficznych i druku cyfrowego w kontekście indywidualnych decyzji twórczych. Perspektywą kształcenia jest przygotowanie do samodzielnej i odpowiedzialnej pracy w wydawnictwach, agencjach i studiach graficznych.


treść kształcenia
Doświadczanie analizy, wniosków i formowania struktur i przekazów tekstowych w przestrzeni form wydawniczych. Znajomość i umiejętność doboru środków obrazowych i typograficznych tworzących autorski przekaz ideii. Świadoma praca z odmiennymi rodzajami przekazów tekstowych – od informacyjnych po literackie, w formach, krótkich, zwartych i periodycznych poprzez kreowanie zależności formalno-znaczeniowych na linii tekst-obraz. Narracja, akcentacja i umiejętności w operowania różnorodną materią typograficzną. Świadomość stosowania technik i zasad druku cyfrowego i poligraficznego. Poszukiwanie interpretacyjności i eksperymentu w podejściu do czasoprzestrzeni form projektowanych druków, publikacji i wydawnictw.


Semestry / godz. tyg.:
III – 5, IV – 5,  V – 6, VI – 6, VII – 6 / 8*, VIII – 6 / 8*, IX – 6 / 8*, X – 6 / 8*

Punkty ECTS:
III – 5, IV – 5, V – 7, VI – 7, VII – 7 / 12*, VIII – 7 / 12*, IX – 9 / 17*, X – 8 / 11*
* dla wyboru przedmiotu jako pierwszy dyplomujący