Katedra Działań Interdyscyplinarnych w Ceramice i Szkle

Kierownik katedry: prof. ASP dr hab. Adam Abel

Katedra Działań Interdyscyplinarnych, umiejscowiona w strukturze Wydziału Ceramiki i Szkła, stanowi obszar, w którym rozwija się umiejętności wykorzystywania współczesnych technologii cyfrowych oraz działań interdyscyplinarnych w procesach projektowania i tworzenia. Dostarczana w zadaniach projektowych teoria i praktyka ma umożliwić przyszłym twórcom wyjście poza podziały poszczególnych dyscyplin, ukierunkowując ich na swobodne operowanie ideą w obszarze stosowanych mediów.

Program dydaktyczny prowadzony w Katedrze zakłada kształtowanie świadomości dotyczącej procesów i mechanizmów percepcji, wiedzy o obrazie i kompozycji a co za tym idzie umiejętności ich wykorzystania w kreowaniu indywidualnej strategii artystycznej i promocyjnej. W toku nauczania wprowadzane są zagadnienia związane z formami i technikami prezentacji, kompozycją, psychofizjologią widzenia, perspektywą, semiotyką obrazu, grafiką projektową 2D i 3D.

W okresie edukacji student zyskuje wiedzę i umiejętności dotyczące profesjonalnego określenia i przedstawienia projektu z wykorzystaniem metod łączenia zróżnicowanych technik, wizualizacji projektu, komputerowego tworzenia cyfrowego modelu i przełożenia go na formę przestrzenną jako prototypu z możliwością realizacyjną w tworzywie.

Kształcenie w ramach Katedry rozwija także zagadnienia oparte na audio-wizualnych eksperymentach związanych z tworzywem i kształtowaniem formy przestrzennej, planowaniem i rejestrowaniem działań efemerycznych ( performance, akcje), przygotowaniem i wykonaniem projektów włączających do instalacji przestrzennych, wideo, animacje , fotografię cyfrową oraz dźwięk. Katedra prowadzi obligatoryjne zajęcia dla studentów Wydziału Ceramiki i Szkła.

W strukturze Katedry zawierają się następujące pracownie i przedmioty:

Pracownia Działań Intermedialnych w Ceramice

prof. ASP, dr hab. Adam Abel

Współczesne sposoby prezentacji i przekazu

wykł. mgr Mirosława Boczniowicz

Komputerowe Techniki Modelowania 3D

wykł. mgr inż. Krzysztof Mielczarek

Projektowanie Edytorskie

adiunkt dr Witold Owczarek

Graficzne Techniki Prezentacji

wykł. mgr Mirosława Boczniowicz

wykł. mgr Magdalena Gazur

Rysunek techniczny

wykł. mgr inż. Michał Mrzewa

Technologie informacyjne

wykł. mgr inż. Michał Mrzewa

Rysunek projektowy

st. wykł. dr Stanisław Sobota

Kolejny etap rozwoju Katedry Działań Interdyscyplinarnych w Ceramice i Szkle zakłada utworzenie Pracowni Realizacji Obrazu pełniącej także funkcję Laboratorium Komputerowego, jak również pracowni o charakterze intermedialnym eksplorującej obszary szkła oraz Laboratorium Cyfrowych Technik Wspomagających Tworzenie Realizacji Przestrzennych w Ceramice i Szkle.

W związku z płynnym wygaszaniem poprzedniego programu studiów jeszcze w tym roku, w Katedrze kontynuowane będą zajęcia w ramach następujących przedmiotów:

Nowe Media w Sztuce i Projektowaniu

prowadzący: wykł. mgr Mirosława Boczniowicz

Komputerowe Wspomaganie Projektowania

prowadzący: adiunkt dr Witold Owczarek

Formy i Metody Prezentacji Zadań Projektowych

prowadzący: adiunkt dr Witold Owczarek

Działania i Struktury Wizualne

prowadzący: adiunkt dr Witold Owczarek

Ergonomia

prowadzący: adiunkt dr Witold Owczarek

Podstawy Informatyki

prowadzący: wykł. mgr inż. Michał Mrzewa

Wiedza o Człowieku w Projektowaniu

prowadzący:wykł. mgr Magdalena Gazur

Metodologia Projektowania Przedmiotu Użytkowego

prowadzący: wykł. mgr Magdalena Gazur