Katedra Działań Interdyscyplinarnych w Ceramice i Szkle

Kierownik katedry: dr hab. Adam Abel, prof. uczelni

Katedra Działań Interdyscyplinarnych, umiejscowiona w strukturze Wydziału Ceramiki i Szkła, stanowi obszar, w którym rozwija się umiejętności wykorzystywania współczesnych technologii cyfrowych oraz działań interdyscyplinarnych w procesach projektowania i tworzenia. Dostarczana w zadaniach projektowych teoria i praktyka ma umożliwić przyszłym twórcom wyjście poza podziały poszczególnych dyscyplin, ukierunkowując ich na swobodne operowanie ideą w obszarze stosowanych mediów.

Program dydaktyczny prowadzony w Katedrze zakłada kształtowanie świadomości dotyczącej procesów i mechanizmów percepcji, wiedzy o obrazie i kompozycji a co za tym idzie umiejętności ich wykorzystania w kreowaniu indywidualnej strategii artystycznej i promocyjnej. W toku nauczania wprowadzane są zagadnienia związane z formami i technikami prezentacji, kompozycją, psychofizjologią widzenia, perspektywą, semiotyką obrazu, grafiką projektową 2D i 3D.

W okresie edukacji student zyskuje wiedzę i umiejętności dotyczące profesjonalnego określenia i przedstawienia projektu z wykorzystaniem metod łączenia zróżnicowanych technik, wizualizacji projektu, komputerowego tworzenia cyfrowego modelu i przełożenia go na formę przestrzenną jako prototypu z możliwością realizacyjną w tworzywie.

Kształcenie w ramach Katedry rozwija także zagadnienia oparte na audio-wizualnych eksperymentach związanych z tworzywem i kształtowaniem formy przestrzennej, planowaniem i rejestrowaniem działań efemerycznych (performance, akcje), przygotowaniem i wykonaniem projektów włączających do instalacji przestrzennych, wideo, animacje, fotografię cyfrową oraz dźwięk. Katedra prowadzi obligatoryjne zajęcia dla studentów Wydziału Ceramiki i Szkła.

W strukturze Katedry zawierają się następujące pracownie i przedmioty:

Pracownia Działań Intermedialnych w Ceramice

dr hab. Adam Abel, prof. uczelni

mgr Małgorzata Maternik, as.

Współczesne Sposoby Prezentacji i Przekazu

dr Mirosława Boczniowicz, wykł.   

Komputerowe Techniki Modelowania 3D

mgr inż. arch. Krzysztof Mielczarek, wykł.  

Projektowanie Edytorskie

dr Renata Pacyna, st. wykł. 

Graficzne Techniki Prezentacji

dr Mirosława Boczniowicz, wykł.

mgr Magdalena Gazur, wykł. 

Rysunek Techniczny

mgr inż. arch. Krzysztof Mielczarek, wykł. 

Kreatywne Techniki Autoprezentacji

dr Monika Braun, ad.

Rysunek Projektowy

dr hab. Stanisław Sobota, prof. uczelni

Podstawy Informatyki

mgr Magdalena Gazur, wykł.