Katedra Ceramiki

Katedra Ceramiki skupia pracownie i warsztaty kierunkowe, które stanowią główny trzon kształcenia na kierunku Sztuka i Wzornictwo Ceramiki.  Związane z katedrą środowisko artystów i dydaktyków, realizując autorskie programy, stworzyło swoisty melanż unikatowych pracowni, kształcących w obszarze szeroko pojętej sztuki i designu ceramiki. Możliwe są tutaj różnorodne fuzje tradycyjnego warsztatu z nowoczesną kreacją artystyczną, działań łączących medium ceramiczne z zagadnieniami wirtualnej rzeczywistości, projektowanie kameralnych obiektów z komponowaniem przestrzeni architektonicznej, formowanie naczyń z realizacją instalacji rzeźbiarskich. Cały wachlarz możliwości warsztatowych pozwala na nowoczesne projektowanie ceramiki, z wykorzystaniem medium foto-video, projektowania graficznego, druku 3d, drukarek do kalek ceramicznych, technologii wypałów w piecach elektrycznych, gazowych i alternatywnych, jak wypały drewnem w piecu Tongkama,

To tylko wycinek potencjału, który możliwy jest do wykorzystania przy realizacji własnych projektów ceramicznych w czasie trwania studiów.  

Aktywnie działające Koło Naukowe Katedry Ceramiki, podejmuje różnorodne inicjatywy, organizując wyjazdy plenerowe, wspólne wystawy czy prowadzenie warsztatów. Doświadczenie w pracy projektowej studenci pogłębiają podczas praktyk wakacyjnych w fabrykach porcelany, krajowych i zagranicznych studiach projektowych i manufakturach ceramiki. Dzięki współpracy krajowej i międzynarodowej, studenci czynnie uczestniczą w programach rezydencyjnych, stypendiach i sympozjach.

 Program dwustopniowych studiów umożliwia pełne przygotowanie artystyczne i projektowe poprzez budzenie i rozwijanie twórczych indywidualności, uzdolnień i wrażliwości, niezbędnych w pracy współczesnego artysty ceramika. Nasi absolwenci zdobywają wykształcenie pozwalające na indywidualną twórczość w autorskich pracowniach, pracę w zespołach projektowych czy współpracę z przemysłem.

Aktualności dotyczące katedry ceramiki - https://www.facebook.com/ceramika.asp.wroclaw/

Wykaz pracowni kierunkowych: 

Pracownia Ceramiki Artystycznej I - dyplomująca

Prof. Przemysław Lasak
dr Michał Puszczyński, adiunkt

mgr Rytis Konstantinavicius, asystent

Pracownia Ceramiki Artystycznej II - dyplomująca

dr hab. Grażyna Płocica, profesor Uczelni
mgr Joanna Opalska – Brzecka, asystent

Pracownia Koła Garncarskiego - dyplomująca

Prof. Katarzyna Koczyńska - Kielan
dr Weronika Lucińska, adiunkt
st. mistrz garncarstwa  Leri Papidze

Pracownia Projektowania Ceramiki Użytkowej I - dyplomująca

Prof. Lidia Kupczyńska -Jankowiak 
dr Piotr Kołomański, starszy wykładowca 
dr Renata Bonter-Jędrzejewska, asystent

Pracownia Projektowania Ceramiki Użytkowej II - dyplomująca

Prof. Mirosław Kociński
dr Karina Marusińska, adiunkt

Pracownia Projektowania Ceramiki w Architekturze - dyplomująca

dr hab. Gabriel Palowski, profesor Uczelni
architekt Daria Kieżun, asystent

Pracownia Podstaw Projektowania Ceramiki

Prof. Krzysztof Rozpondek
dr hab. Maciej Kasperski, profesor Uczelni

Pracownia Intermedialnych Działań w Ceramice

dr hab. Adam Abel, profesor Uczelni

mgr Małgorzata Maternik, asystent

Pracownia Technologii i technik ceramicznych w malarstwie i rzeźbie

dr hab. Joanna Teper, profesor Uczelni

mgr Weronika Surma, asystent

Laboratorium Eksperymentu Technologicznego

dr hab. Bożena Sacharczuk, prof. uczelni