Katedra Ceramiki

Katedra Ceramiki jako jedyna w Polsce kształci studentów w zakresie ceramiki artystycznej i projektowania ceramiki użytkowej jednocześnie.Na kierunku prowadzi się zajęcia na studiach stacjonarnych na poziomie:

– licencjackim

– magistarskim

– doktoranckim

Ceramika jest medium pozwalającym na kreowanie własnych wizji twórczych, a także do spełniania potrzeb utylitarnych.

Wrocławska Katedra Ceramiki mając za sobą długoletnie doświadczenie, tradycję sięgającą lat 40 XX wieku, wypracowała unikatowy profil kształcenia obejmujący wszechstronne  działania związane z ceramiką.

Program dwustopniowych studiów umożliwia pełne przygotowanie artystyczne i projektowe poprzez budzenie i rozwijanie twórczych indywidualności, uzdolnień i wrażliwości, niezbędnych w pracy współczesnego artysty ceramika.

Proponowane przez Nas kształcenie kierunkowe, obejmuje zagadnienia z zakresu ceramiki artystycznej, użytkowej, ceramiki w architekturze, ceramiki kształtowanej na kole garncarskim, intermedialnych działań w ceramice oraz  technologii ceramiki. Program studiów został poszerzony o przedmioty  ogólnoplastyczne i humanistyczne, dzięki czemu  możliwe jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z wielu dziedzin, m.in.:  malarstwa, rysunku, rzeźby, historii sztuki, nowych mediów, fotografii, działań graficznych czy   komputerowych.

Nasi absolwenci zdobywają  wykształcenie pozwalające na indywidualną pracę twórczą  w autorskich  pracowniach,  pracę w zespołach projektowych i  podejmowanie współpracy  z przemysłem.

Katedra Ceramiki oferuje również uzyskanie stopnia doktora sztuki, w ramach trzyletnich studiów doktoranckich.

Wykaz pracowni kierunkowych: 

Pracownia Projektowania Ceramiki Artystycznej I - dyplomująca

Prof. Przemysław Lasak
ad. Michał Puszczyński

Pracownia Projektowania Ceramiki Artystycznej II - dyplomująca

Prof. Grażyna Płocica
as. Joanna Opalska - Brzecka

Pracownia Koła Garncarskiego - dyplomująca

Prof. Katarzyna Koczyńska - Kielan
ad. dr hab. Bożena Sacharczuk
st. mistrz garncarstwa  Leri Papidze

Pracownia Projektowania Ceramiki Użytkowej I - dyplomująca

Prof. Lidia Kupczyńska -Jankowiak 
ad. Piotr Kołomański 
as. Mikołaj Smoleński

Pracownia Projektowania Ceramiki Użytkowej II - dyplomująca

Prof.Mirosław Kociński
Prof. Janusz Drzewiecki
as. Karina Marusińska

Pracownia Projektowania Ceramiki w Architekturze - dyplomująca

Prof. Gabriel Palowski 
as. Daria Kieżun

Pracownia Intermedialnych Działań w Ceramice

Prof.  Adam Abel

Pracownia Podstaw Projektowania Ceramiki

Prof. Krzysztof Rozpondek
ad. dr hab.  Maciej Kasperski

Pracownia Technologii i technik ceramicznych w malarstwie i rzeźbie

Ad. dr hab. Joanna Teper

As.dr.Łukasz Karkoszka