Zapytania ofertowe poniżej 30 000 Euro

Lista zapytań ofertowych ogłoszonych przez Akademię Sztuk Pięknych

,,Dostawa i montaż mebli dla Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław”W/2016/151
,,Dostawa specjalistycznych surowców ceramicznych dla Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław” W/2016/53
,,Świadczenie comiesięcznej konserwacji dźwigów osobowych oraz corocznych pomiarów elektrycznych dla Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław’’
„Dostawa kamery 4K dla Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław” W/2016/98
„Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław” W/2016/94
Zapytanie ofertowe nr W/2016/25 na usługę polegającą na zakupieniu imiennych kart umożliwiających nielimitowany dostęp do usług rekreacyjno-sportowych na terenie całego kraju dla pracowników ASP oraz dla ich dzieci i osób towarzyszących.
,,Dostawa narzędzi specjalistycznych dla Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław” W/2015/1381 i W/2015/1489
„ Dostawa sprzętu komputerowego dla Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław”W/2015/1610
„ Dostawa czasopism polskich dla Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław w 2016 r. ”
Dostawa artykułów chemicznych dla Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław” W/2015/1466
Dostawa sukcesywna środków czystości dla Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław” W/2015/1363
Dostawa specjalistycznych surowców ceramicznych oraz narzędzi i urządzeń dla Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław” W/2015/1374, W/2015/1375, W/2015/1376, W/2015/1438
ZAPYTANIE OFERTOWE W/2015/1326 i 1327: „ Dostawa kształtowników i innych artykułów dla Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław”
ZAPYTANIE OFERTOWE W / 2015 / 1364: „ Dostawa odzieży roboczej i ochronnej dla Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław”
Zapytanie ofertowe W/2015/1395: ,,Dostawa wózków 200L dla Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, pl. Polski 3/4,50-156 Wrocław”
ZAPYTANIE OFERTOWE W/2015/1255 na: „ Dostawa krzeseł i stołów dla Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław”
Zapytanie ofertowe W/2015/952: Dostawa mączki i piasku do wykonywania samonośnych form skorupowych w procesie wytapianych modeli stosowanej w odlewnictwie
ZAPYTANIE OFERTOWE W/2015/1309 „Dostawa płyt piecowych i żerdzi karborundowych dla Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław”
ZAPYTANIE OFERTOWE W/2015/1305 i 1306 na: „Dostawa wózków paletowych dla Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław”.
ZAPYTANIE OFERTOWE W / 2015 / 599: „Wyposażenie kwaszarni w pracowni graficznej dla Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław”
ZAPYTANIE OFERTOWE W/2015/1255 „ Dostawa krzeseł i stołów dla Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław”
Zapytanie nr W/2015/1155 i W/2015/1156 na ,,Dostawę telewizorów wraz z akcesoriami dla Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław”
Zapytanie ofertowe na: „ Dostawę czasopism zagranicznych dla Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław w 2016 r. ”
Zapytanie oferetowe: „ Dostawa stołów uchylno-mobilnych dla Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław”
Zapytanie ofertowe: „ Dostawa sprzętu fotograficznego dla Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław”
Zapytanie nr W/2015/1004 na ,,Dostawa walcarki dla Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław”
Zapytanie nr W/2015/1081 na ,Dostawę sukcesywną materiałów biurowych dla Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław”
Zapytanie ofertowe nr W/2015/839 na „Dostawę zestawu sufitowego zawieszenia lamp Fomei Kit III (5x5) lub równoważny odpowiednik dla Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław”
Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na : "Wykonanie instalacji przemysłowej sprzężonego powietrza w Lapidarium przy ul.Traugutta 21"
W/2015/767 „ Najem pomieszczenia szkolnego ( sali gimnastycznej ) we Wrocławiu w okresie 06.10.2015 do 31.05.2016 r. do prowadzenia zajęć dla studentów dla Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław”
Zapytanie ofertowe nr W/2015/767 na: „ Wynajem torów basenowych do prowadzenia zajęć dla studentów dla Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław”
ZAPYTANIE OFERTOWE W/2015/743 „ Wymiany stolarki drzwiowej w Sztukatorni w Budynku Głównym przy Placu Polskim 3 / 4 i wykonanie murku między budynkiem CSU i budynku B przy ul. Traugutta 21 ”
ZAPYTANIE OFERTOWE W/2015/918 „Naprawa awarii punktu dostępowego w bud. A przy ul. Traugutta 21 dla ASP we Wrocławiu”
Zapytanie ofertowe na Remont kanalizacji zewnętrznej na działce ASP przy ul.Traugutta 21
Zapytanie ofertowe na 'Wykonanie audytu energetycznego budynku dydaktycznego "B" położonego przy ul.Traugutta 21 we Wrocławiu dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego"
Przedmiotem zamówienia jest 'Wykonanie inwentaryzacji technicznej budynku dydaktycznego "B" ( inwentaryzacja z natury z opisem technicznym) położonego przy ul.Traugutta 21 we Wrocławiu"
Zapytanie ofertowe „Wykonanie przegrody poziomej metoda iniekcji, po obrysie obiektów na poziomie gruntu zlokalizowanych w Luboradowie dla Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu przy pl. Polskim 3 / 4 ” + W/2015/590
Zapytanie ofertowe „Wymiana trzech szyb na parterze w budynku ASP przy ul. R. Traugutta 21 we Wrocławiu (budynek CSU).” + W/2015/539
Zapytanie ofertowe W/2015/466 - "Usługa przeprowadzenia szkolenia w zakresie podnoszenia umiejętności w obsłudze programu Adobe Illustrator i Adobe Photoshop dla pracowników Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów"
Zapytanie Ofertowe nr W/2015/26 Świadczenie usług pocztowych dla Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław
ZAPYTANIE OFERTOWE na „Usługę serwisową polegającą na dokonywaniu przeglądów, napraw bieżących systemów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i hydraulicznych w budynku CSU.CI przy ul. Traugutta 21 we Wrocławiu”
Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na: „ Dostawę sukcesywną papieru do drukarek i kserokopiarek dla Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław”
Zapytanie ofertowe na: "realizacja usługi przeprowadzenia szkolenia w zakresie podnoszenia umiejętności w obsłudze programu Adobe After Effects dla pracowników Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów"
Zapytanie ofeetowe na: „ Wykonanie robót naprawczych na daszku nad wyjściem na dach budynku głównego ASP przy pl. Polskim 3/4 we Wrocławiu”
Zapytanie ofertowe na dostawę specjalistycznego urządzenia badawczego – systemu elastycznej kompozycji dynamicznej projekcji ruchomego obrazu cyfrowego wysokiej rozdzielczości UHD wraz z udzieleniem zamawiającemu licencji na oprogramowanie
Zapytanie ofertowe na dostawę specjalistycznego urządzenia badawczego – systemu generowania, rejestracji i cyfrowej edycji statycznego oraz dynamicznego rysunku odręcznego wraz z udzieleniem zamawiającemu licencji na oprogramowanie
Zapytanie ofertowe na: „ Dostawę odzieży roboczej i ochronnej dla Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław”
Zapytanie ofertowe na: „Dostawę środków czystości dla Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław”
Zapytanie ofertowe na: „Dostawę sukcesywną materiałów biurowych dla Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław”
Zapytanie ofertowe na: „ Sukcesywną dostawę tonerów, tuszy i taśm do drukarek laserowych, atramentowych i igłowych dla Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław”
ZAPYTANIE OFERTOWE nr W/2014/379 "Przez grafikę intermedialną do postprodukcji fotograficznej, filmowej i telewizyjnej"