Zapytanie ofertowe na „Świadczenie usług pocztowych dla Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław”

Zapytanie ofertowe na „Świadczenie usług pocztowych dla Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław”

data zamieszczenia: 15.04.2014r.
termin składania ofert:
17.04.2014r. godz. 12.00.

miejsce składania ofert: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław, sekretariat Rektora (pok. 107, I piętro) 

Załączniki