ZAPYTANIE OFERTOWE: na „Dostawę telewizorów dla Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław”.

Zapytanie ofertowe 265/N/03/14 i 370/N/04/14  na 

„Dostawę telewizorów  dla Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław”.

data zamieszczenia: 07.04.2014r.
termin składania ofert:
14.04.2014r. godz. 12.00.

miejsce składania ofert: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław, sekretariat Kanclerza (pok. 107, I piętro)  z dopiskiem
„Dostawa telewizorów  dla Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław”.

Załączniki