Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na: „ Dostawę telewizorów dla Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław”

Zapytanie ofertowe na:

„Dostawę telewizorów  dla Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław”.

data zamieszczenia: 01.04.2014r.
termin składania ofert:
04.04.2014r. godz. 12.00.

miejsce składania ofert: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław, sekretariat Kanclerza (pok. 107, I piętro)  z dopiskiem- Konsultant- Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego.

Załączniki