ZAPYTANIE OFERTOWE: „ Dostawa gazów technicznych w butlach"

ZAPYTANIE OFERTOWE: Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na: „  Dostawę gazów technicznych w butlach  dla Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław”

Zamawiający: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Pl. Polski 3/4 50-156 Wrocław.

Termin i sposób składania ofert: oferty należy składać w terminie do 21.03.2014 r., do godziny 12:00 w sekretariacie Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław.

data zamieszczenia:19.03.2014

Załączniki