IV Pracownia Malarstwa, dyplomująca

Prowadzący:

Kierownik pracowni: Prof. Krzysztof Skarbek

as.Piotr Saul

Program studiów

Celem programu dydaktycznego pracowni jest kształcenie świadomości plastycznej, wrażliwości i wyobraźni studentów, niezbędnej do realizacji własnej twórczości. Pobudzanie intelektualnej dyskusji z otaczającą rzeczywistością. Interpretowanie badanych zjawisk natury na płaszczyźnie obrazu, oraz tworzenie własnego języka malarstwa.

Indywidualne podejście do pracy z każdym studentem, powinno umożliwić wyodrębnienie autonomicznej, nowej idei artystycznej dla każdego z nich. Jednym z podstawowych problemów w kształtowaniu młodego twórcy jest progres w zdobywaniu umiejętności warsztatowych, poszerzanie spektrum języka wyrazu plastycznego, a także analizowanie zależności między kompozycją, formą i treścią przedstawiania tematu.

W zrealizowaniu zalożeń programowych niezbędne są dogłębne korekty prac malarskich, osobiste, jak również grupowe rozmowy nad problemami sztuki i kontrola zaangażowania studentów w pracę.

Rok II

Studium martwej natury, pejzażu, modela - technika: tempera, olej, akryl

Rok III

Wybór i interpretacja zjawisk interesujących studenta. Propozycja tworzenia własnego języka malarstwa.

Rok IV

Indywidualna praca nad sprecyzowaniem problemów plastycznych w kreacji własnego świata malarskich idei. Techniki tradycyjne, mieszanie na płótnie, papierze, również wyjście poza klasyczne malarstwo w przestrzeń trójwymiarową. Eksperyment artystyczny. Możliwe materiały i media współczesnej technologii.

Rok V

Przygotowanie do umiejętności dyskusji i obrony własnych wizji twórczych. Wyrażanie doświadczeń psychologicznych, zmysłowych w oparciu o najnowszą naukę socjologiczno-społeczną. Pogłębianie syntezy i siły wyrazu. Doskonalenie własnego warsztatu.

Przeglądy okresowe odbywają się raz w miesiącu. Semestr kończy się przeglądem, dyskusja i oceną pracy oraz rozwoju studenta. Zalecane jest korzystanie z różnych dziedzin sztuki: film, teatr, muzyka i literatura, której podstawowy wykaz można uzyskać w pracowni.