II Pracownia Malarstwa, dyplomująca

Prowadzący:

Kierownik pracowni: Prof. Janusz Jaroszewski
ad.Michał Marek

Program kształcenia

Program pracowni opiera się na szeroko rozumianym rozwijaniu: świadomości, wrażliwości i umiejętności młodych twórców. Świadomości świata, siebie i środków wyrazu, którymi się operuje. Wrażliwości na otaczający świat i występujące w nim zjawiska, oraz wrażliwości na środki wyrazu właściwe dla malarstwa i rysunku takie jak: kolor, światło, walor, plama, linia, kompozycja, struktura, faktura. Umiejętności, - czyli doskonaleniu i rozwijaniu wypowiedzi artystycznej za pomocą rozmaitych narzędzi i materiałów stosowanych w obu artystycznych dziedzinach.

Wnikliwa obserwacja natury, pogłębiona o własne doświadczenia, odczucia i przemyślenia jest podstawą programu dydaktycznego dla I roku studiów. Program realizowany jest w oparciu o studium martwej natury i studium człowieka. Realizowane są również zadania klauzurowe i prace domowe. Całość programu ma na celu ukształtowanie podstaw świadomości plastycznej, rozwinięcie indywidualności i inwencji twórczej, wyostrzeniu wrażliwości wizualnej i emocjonalnej.

Program realizowany jest zgodnie z regulaminem studiów w czasie dwóch semestrów oraz obowiązkowej praktyki plenerowej, która jest okazją do poszerzenia doświadczeń związanych z obserwacją natury o układy przestrzenne otwarte.

Program dla studentów lat starszych jest w znacznie większym stopniu zindywidualizowany w myśl zasady sformułowanej przez S. I. Witkiewicza: aby mieć czyste artystyczne sumienie, artysta musi być przede wszystkim szczery i uczciwy względem siebie. Program uwzględnia naturalne uwarunkowania studentów, ich indywidualne skłonności, zainteresowania i doświadczenia oraz próby świadomej interpretacji i transpozycji natury, próby kształtowania własnego, indywidualnego języka wypowiedzi.

Zalecana literatura

Rudolf Arnchajm "Sztuka i percepcja wzrokowa"

Herbert Read "Sens sztuki"

"Artyści o sztuce" wybór i opracowanie Elżbieta Grabska i Hanna Morawska

Wasal Kandinsky "O duchowości w sztuce"

Maria Rzepińska "Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego"

Maria Rzepińska "7 wieków malarstwa europejskiego"

"sztuka świata" opracowanie zbiorowe

Władysław Tatarkiewicz "Historia estetyki

"Wielcy malarze" 0pracowanie zbiorowe

"Leksykon malarstwa" opracowanie zbiorowe