Pracownia- laboratorium działań interaktywnych i multimedialnych

Pracownia Projektowania Przestrzeni i Obiektów Interaktywnych 


PROWADZĄCY

dr hab. Dominika Sobolewska, ad.

CEL

Celem programu dydaktycznego Pracowni jest poszukiwanie połączeń pomiędzy architekturą wnętrz a osiągnięciami innych dziedzin nauki, zwłaszcza technologii informatycznych. Głowna idea oscyluje wokół generowania innowacyjnych obiektów oraz rozwiązań estetyczno-funkcjonalnych, wchodzących w dialog z odbiorcą. Student zdobywa wiedzę w zakresie opracowania oraz doboru odpowiednich systemów interaktywnych jak i szerokie rozeznanie we współczesnych narzędziach komunikacyjnych pozwalające na opracowanie konceptu interaktywnych instalacji przestrzennych wraz z ich prototypami.

OPIS

Pracownia zajmuje się projektowaniem obiektów interaktywnych o charakterze prospołecznym, na potrzeby instytucji kultury, festiwali, przestrzeni publicznych oraz zgłębianiem metodologii designu, kładącej nacisk na partycypacyjne aspekty artefaktów.  Bazując na stale rozbudowywanym zapleczu technologicznym, podpierając się wiedzą oferowaną na kursie programowania działań interaktywnych studenci zdobywają wiedzę niezbędną do opracowania prostych w obsłudze obiektów, reagujących na zachowania użytkownika. W celu urozmaicenia programu dydaktycznego Pracownia podejmuje inicjatywy badawcze we współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi (projekt badawczy CoArt z IBM polska czy warsztaty z Touch Designera z prof. Massimo Zomparelli)

PRZEDMIOTY 

·        Projektowanie Przestrzeni i Obiektów Interaktywnych – dr hab. Dominika Sobolewska

·        Programowanie Działań Interaktywnych – lab. Sebastian Sobótka

·        Projektowanie Grafiki we Wnętrzach – dr Patrycja Mastej

WARUNKI ZAPISU 
Ukończenie I stopnia studiów gwarantującej wiedzę i umiejętności z zakresu przedmiotu na poziomie średniozaawansowanym.

LEKTURY 

  1. Paola Antonelli,  TALK TO ME: DESIGN AND THE COMMUNICATION BETWEEN PEOPLE AND
  2. Marc Augé, NON-PLACES 
  3. Juhani Pallasmaa, OCZY SKÓRY: ARCHITEKTURA I ZMYSŁY
  4. Peter Blundell Jones, Doina Petrescu, Jeremy Till, ARCHITECTURE AND PARTICIPATION
  5. L. Bullivant, ALICE IN TECHNOLAND, w: 4dsocial. Interactive Design Environments, 2007
  6. Michael Fox, INTERACTIVE ARCHITECTURE: ADAPTIVE WORLD, w: Architecture Briefs, May 31, 2016

KONTAKT 

dso@asp.wroc.pl

interlab411@gmail.com

dsobolewska.carbonmade.com