ZAPYTANIE OFERTOWE: "Dostawa artykułów BHP"

ZAPYTANIE OFERTOWE:

Dotyczy: "Dostawa artykułów BHP dla Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław” 

Zamawiający: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Pl. Polski 3/4 50-156 Wrocław.

Termin i sposób składania ofert: oferty należy składać w terminie do 03.03.2014 r., do godziny 12.00 w sekretariacie Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław.

data zamieszczenia: 21-02-2014

Załączniki