I Pracownia Rysunku

Pracownia rysunku jest pracownią kształcącą w zakresie rysunku studentów od I do V roku studiów stacjonarnych wszystkich specjalności przy zróżnicowanym programie poszczególnych lat.

Celem nauczania jest przygotowanie do zawodu artysty plastyka przez kształcenie i rozwijanie indywidualnych umiejętności warsztatowych i intelektualnych, umożliwiających wypracowanie samodzielnej i oryginalnej wypowiedzi artystycznej. Świadome działania i indywidualna praca z każdym studentem, zwrócenie uwagi na wyłaniające się w trakcie pracy predyspozycje i możliwości, zaznajomienie z procesami poznawczymi, emocjonalnymi i motywacyjnymi potrzebnymi przy generowaniu różnych pomysłów, uwrażliwienie na estetyczne aspekty otoczenia, zainteresowanie badaniem własnej tożsamości, stwarzanie sytuacji granicznych i zdobycie wiedzy teoretycznej pozwala na sprecyzowanie swojej kreatywnej postawy wobec istniejących zjawisk w sztuce.

Prof. Wojciech Lupa

W latach 2009-2014 pracownia rysunku była prowadzona przez ad. Łukasza Huculaka.

Załączniki