Katedra Malarstwa Architektonicznego i Multimediów

Kierownik: dr hab. Jacek Jarczewski prof. ASP

Katedra skupia pracownie kształcące studentów Wydziału Malarstwa i Rzeźby kierunku malarstwa. Programy pracowni umożliwiają rozwój umiejętności studentów poza obszarem malarstwa sztalugowego. Szeroki zakres dydaktyczny pracowni pozwala zdobywać doświadczenia niezbędne do działań artystycznych wymagających decyzji malarskich związanych z przestrzenią i materią architektury oraz mediami elektronicznymi. Katedra zapewnia możliwości i warunki do rozwoju artystycznego niezbędnego w poszukiwaniu własnej wypowiedzi, spójnej z doświadczeniami malarskimi i rysunkowymi studentów kształconych w tych katedrach.

Obowiązkowa część dyplomu na kierunku Malarstwo może być realizowana we wszystkich pracowniach katedry. Po ukończeniu III roku studenci podejmują decyzje odnośnie wyboru pracowni w której realizują drugą część dyplomu z malarstwa.