Katedra Mediacji Sztuki

Kierownik Katedry Mediacji Sztuki: prof. uczelni Daria Milecka

Studia stacjonarne I i II stopnia


MEDIACJA SZTUKI to unikalne połączenie praktyki i teorii artystycznej. Rozwijany od 2012 roku kierunek proponuje innowacyjne spojrzenie na zagadnienia twórczości jako sposobu kreowania wartościowych relacji między artystą, publicznością i instytucją
w szerokim otoczeniu społecznym.

Mediacja sztuki poszerza przestrzeń dialogu i wymiany intelektualnej pomiędzy praktyką artystyczną, kuratorską i instytucjonalną a wiedzą o sztuce i jej zmieniających się współczesnych, w tym ekonomicznych, uwarunkowaniach.

Kierunek powstał jako reakcja na aktualne zjawiska artystyczne i społeczne, takie jak: krytyka instytucjonalna, zwrot performatywny i edukacyjny w sztuce, technologiczne zapośredniczenie komunikacji, postępująca cyfryzacja różnych dziedzin życia oraz wynikające z niej nowe narzędzia sztuki. Kluczowa dla mediacji sztuki interdyscyplinarność pozwala wykraczać poza – swoiste dla określonych dziedzin artystycznych i naukowych – mechanizmy przenoszenia i pozyskiwania wiedzy oraz włączać studiujących w procesy jej tworzenia.

Pojęcie mediacji, zaczerpnięte m.in. z tradycji filozoficznej (szczególnie heglowskiej, gdzie oznacza ono podstawowe prawo rozwoju ducha) jest jednak definiowane głównie poprzez analizę aktualnej praktyki kuratorskiej instytucji artystycznych Wrocławia,
w których prowadzone są zajęcia dydaktyczne: Centrum Sztuki WRO, Biuro Wystaw Artystycznych, Muzeum Pana Tadeusza, Muzeum Narodowe/Pawilon Czterech Kopuł, Centrum Historii Zajezdnia, Domek Miedziorytnika, Centrum Technologii Audiowizualnych.

W trakcie autorskich zajęć studenci zapoznają się z teoretycznymi i praktycznymi
(w tym: kreatywnymi, programowymi, proceduralnymi, organizacyjnymi, marketingowymi i finansowymi) aspektami międzynarodowych projektów artystycznych, realizowanych w różnych obszarach szerokiego pola sztuki współczesnej. Eksplorując tę przestrzeń, studenci uczą się świadomego organizowania aktywnych środowisk sprzyjających rozwijaniu własnej, ukierunkowanej na odbiorcę kreatywności programowej i organizacyjnej.

Kształcimy w obszarach praktyk artystycznych i strategii twórczych
oraz projektowania wydarzeń artystycznych.

Wybierając kierunek mediacja sztuki, otrzymasz możliwość:

 • zdobycia umiejętności warsztatowych w wybranych pracowniach artystycznych,
 • pogłębienia wiedzy z zakresu teorii i historii sztuki, krytyki artystycznej, estetyki
  i filozofii sztuki,
 • badania problemów współczesnej kultury i języka nowych mediów, zaznajomienia się z metodami pracy i warsztatem kuratora i krytyka sztuki,
 • krytycznej analizy ekonomicznych i administracyjnych podstaw sztuki oraz zasad funkcjonowania rynku sztuki,
 • współpracy z instytucjami zaangażowanymi w przygotowywanie i organizację znaczących wydarzeń artystycznych.

Mediacja sztuki nadaje praktyczny wymiar zawodowi artysty i pomaga mu odnaleźć się na rynku pracy. Dzięki studiom na naszym kierunku absolwent:

 • dysponuje praktyczną wiedzą warsztatową w wybranych dziedzinach artystycznych,
 • swobodnie porusza się w wybranych dziedzinach sztuki współczesnej jako artysta, kurator, producent, krytyk bądź edukator,
 • jako autor tekstów użytkowych, informacyjnych bądź krytycznych aktywnie współtworzy obieg sztuki współczesnej,
 • potrafi realizować działania animacyjne, edukacyjne i warsztatowe jako artysta, producent lub kurator,
 • wie, w jaki sposób strategicznie zaplanować, przygotować, zrealizować, ocenić i rozliczyć projekt twórczy bądź wydarzenie artystyczne,
 • potrafi stworzyć własne miejsce pracy, wpisując się w potrzeby określonej grupy odbiorców i ciągle doskonaląc własne interdyscyplinarne umiejętności,
 • krytycznie analizując zapotrzebowania rynku i najnowsze strategie artystyczne, potrafi utrzymać integralność własnej praktyki twórczej,
 • zna nowe narzędzia komunikacji, potrafi korzystać z najnowszych technologii, zarówno jako mediów sztuki, jak i jej promocji.

Egzamin dyplomowy jest dwuetapowy:

Realizacja artystyczna z wybranej dyscypliny artystycznej;

Projekt twórczy – I stopień, projekt kuratorski – II stopień (np. organizacja wystawy, warsztatów, pokazu audiowizualnego, sympozjum, konferencji, przeprowadzenie wywiadu, sporządzenie tekstu krytycznego itp. – do wyboru).

Pracownie dyplomujące.

Studenci wybierają pracownię dyplomującą do części artystycznej z oferty pracowni uczelni po uzyskaniu zgody prowadzącego wybraną pracownię:

Pracownia Komunikacji Twórczej – prof. Eugeniusz Józefowski
Pracownia Słowa i Obrazu – prof. nadzw. Daria Milecka
Sztuka w Przestrzeni Publicznej – dr hab. Tomasz Opania
Pracownie Malarstwa
Pracownie Rysunku
Pracownie Rzeźby
Pracownie Grafiki
Pracownie Ceramiki
Pracownie Fotografii Inscenizowanej 

Mediacja Sztuki ASP Wrocław okiem drona! Zapraszamy!
https://www.youtube.com/watch?v=97lyV2havZQ&feature=youtu.be


Kontakt:
Kierownik Katedry: katedra.mediacji.sztuki@gmail.com

Dziekanat Wydziału Malarstwa i Rzeźby
mgr Agnieszka Zdybel - Zawadzka
tel: (71) 343 80 31 wew. 221
e-mail: dziekanatmirz@asp.wroc.pl

Godziny otwarcia dla studentów:
Poniedziałek 11.00 - 14.00
Wtorek 11.00 - 14.00
Środa NIECZYNNY
Czwartek 11.00 - 14.00
Piątek 11.00 - 14.00

Załączniki