Katedra Rzeźby i Działań Przestrzennych

Kierownik Katedry: ad. Magdalena Proniewska-Grzybowska

Trzon Katedry Rzeźby i Działań Przestrzennych stanowi osiem pracowni rzeźby,
w tym dwie Pracownie Podstaw Rzeźby oraz sześć Pracowni Rzeźby - dyplomujących.
Wśród pracowni dyplomujących znajdują się: Pracownia Medalierstwa i Małych Form
Rzeźbiarskich i Pracownia Projektowania Rzeźby w Architekturze i Urbanistyce.
Pracownie, zindywidualizowane programem wynikającym ze zróżnicowanych osobowości
artystycznych prowadzących je profesorów są ofertą dla studentów o różnym
temperamencie artystycznym. W zgodzie z misją uczelni starają się wyposażyć
absolwenta w umiejętności pozwalające mu dopracować się własnej, oryginalnej
wypowiedzi artystycznej. Wykształcić i opanować własny, zindywidualizowany język
komunikacji z odbiorcą.
Wszelkie realizacje różnych form wypowiedzi artystycznej zapewnia funkcjonowanie
zaplecza pracownianego – atelier oraz współpraca z Katedrą Technik Rzeźbiarskich.

Pracownie Intermediów, Fotografii i Technik Informacyjnych prowadzą interdyscyplinarny program
dydaktyczny skupiający się na komunikacji twórczych strategii w fotografii oraz intermedialnych działań w strukturach przestrzennych.
Katedra posiada Pracownię Komputerową Wizualizacji Projektowania pomocną w organizacji przestrzeni.
W strukturze Katedry znajduje się sześć pracowni rzeźby świadczących usługi z
obszaru rzeźby i działań w przestrzeni dla innych wydziałów Akademii.

WYKŁADOWCY:


prof. zw. Grażyna Jaskierska-Albrzykowska
prof. zw. Christos Mandzios
prof. zw. Janusz Kucharski
prof. nadzw. Aleksander Zyśko
ad. Magdalena Grzybowska
ad. Małgorzata Kazimierczak
ad. Grzegorz Niemyjski
ad. Marek Sienkiewicz
ad. Tomasz Tomaszewski
st. wykł. dr. Waldemar Szmatuła
as. Karolina Freino
as. Karolina Szymanowska 
as. Mariusz Kosiba

PRACOWNIE:

I. Pracownia Podstaw Rzeźby, Anatomia I rok MRz
prof. Ryszard Gluza (Katedra Technik Rzeźbiarskich)
ad. Grzegorz Niemyjski

II. Pracownia Podstaw Rzeźby I rok MRz, Malarstwo
ad. Marek Sienkiewicz

III. Pracownia Rzeźby, dyplomująca II-V rok
prof. zw. Christos Mandzios
ad. Magdalena Grzybowska

IV. Pracownia Rzeźby, dyplomująca II-V rok
prof. zw. Grażyna Jaskierska-Albrzykowska
as. Karolina Freino
as. Elżbieta Leszczyńska (Katedra Technik Rzeźbiarskich)

V. Pracownia Rzeźby, dyplomująca II-V rok
dr hab. Maciej Albrzykowski (Katedra Technik Rzeźbiarskich)
as. Mariusz Kosiba

VI. Pracownia Rzeźby, dyplomująca II-V rok
prof. Aleksander Marek Zyśko

VII. Pracownia Medalierstwa i Małych Form Rzeźbiarskich, dyplomująca III-V rok
dr hab. Mateusz Dworski (Katedra Technik Rzeźbiarskich)
ad. Michał Staszczak (Katedra Technik Rzeźbiarskich)

VIII. Pracownia Projektowania Rzeźby w Architekturze i Urbanistyce, dyplomująca III-V rok
prof. zw. Christos Mandzios
ad. Tomasz Tomaszewski
as. Piotr Wesołowski (Katedra Technik Rzeźbiarskich)
as. Karolina Szymanowska

IX. Pracownia Intermedia  IV rok 
dr hab. Maciej Albrzykowski
as. Elżbieta Leszczyńska (Katedra Technik Rzeźbiarskich)
     Pracownia Intermedia  III rok
ad. Małgorzata Kazimierczak

X. Fotografia /Pracownia Intermedia/ II rok Rzeźba, II rok Malarstwo
ad. Małgorzata Kazimierczak                                             

XI. Komputerowe Wspomaganie Projektowania
ad. Tomasz Tomaszewski
as. Piotr Wesołowski (Katedra Technik Rzeźbiarskich)
as. Karolina Szymanowska

XII. Pracownia Rzeźby I, II rok (Mediacja Sztuki)
ad. Maria Wrońska
as. Tomasz Niedziółka

XIII. Pracownia Rzeźby II rok CiSz
st. wykł. dr. Waldemar Szmatuła
as. Tomasz Niedziółka

XIV.Pracownia Rzeźby I, II rok Aw, W, Scenografia
ad. Marek Sienkiewicz

XV.Pracownia Rzeźby I, II rok Aw, W, Scenografia
ad. Andrzej Kosowski (Katedra Technik Rzeźbiarskich)
as. Radosław Keler (Katedra Technik Rzeźbiarskich)

XVI. Pracownia Rzeźby I rok Konserwacja i Rekonstrukcja CiSz
ad. Magdalena Grzybowska
as. Marcin Michalak (Katedra Technik Rzeźbiarskich)

XVII. Pracownia Rzeźby I, III rok, G, SzM, RiR, CiSz
ad. Magdalena Grzybowska
as. Marcin Michalak (Katedra Technik Rzeźbiarskich)

XVIII. Sztukatornia I rok MiRz, Rzeźba
prof. nadzw. Aleksander Zyśko
as. Marcin Michalak (Katedra Technik Rzeźbiarskich)

------------------------------------------------------------

Adres strony Kierunku Rzeźba na facbooku;
https://www.facebook.com/RzezbaASP/?fref=ts