Katedra Rzeźby i Działań Przestrzennych

Kierownik Katedry: ad. Magdalena Proniewska-Grzybowska

W obrębie Katedry Rzeźby i Działań Przestrzennych działają pracownie o charakterze artystyczno-badawczym. Ich zadaniem w procesie kształcenia studentów jest kreowanie zagadnień twórczych i projektowych, wdrażanie w proces twórczy od koncepcji poprzez sposoby prezentacji idei, eksperyment twórczy po realizację i dokumentację. 

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

prof. Grażyna Jaskierska-Albrzykowska
prof. Christos Mandzios
prof. uczelni Aleksander Zyśko
ad. Magdalena Grzybowska
ad. Małgorzata Kazimierczak
ad. Karolina Freino
ad. Grzegorz Niemyjski
ad. Marek Sienkiewicz
ad. Tomasz Tomaszewski
as. Mariusz Kosiba
as. Karolina Szymanowska
as. Roland Grabkowski
as. Matej Frank

 pracownicy dydaktyczni:

prof. Janusz Kucharski
dr Piotr Wesołowski
mgr Jeremi Jędroś

PRACOWNIE:

I. Pracownia Rzeźby
prof. uczelni  Ryszard Gluza (Katedra Technik Rzeźbiarskich)
ad. Grzegorz Niemyjski
as. Roland Grabkowski

II. Pracownia Rzeźby, dyplomująca 
prof. Christos Mandzios
ad. Magdalena Grzybowska
ad. Marek Sienkiewicz

III. Pracownia Rzeźby, dyplomująca 
prof. Grażyna Jaskierska-Albrzykowska 
ad. Karolina Freino
as. Elżbieta Leszczyńska-Szlachcic

IV. Pracownia Rzeźby, dyplomująca 
prof. uczelni Maciej Albrzykowski (Katedra Technik Rzeźbiarskich)
as. Mariusz Kosiba

V. Pracownia Rzeźby, dyplomująca 
prof. uczelni Aleksander Marek Zyśko
as. Janusz Jasiński

VI. Pracownia Rzeźby  
st. wykł. Maria Wrońska (Katedra Mediacji Sztuki)
st. wykł. Tomasz Niedziółka (Katedra Mediacji Sztuki)

VII. Pracownia Rzeźby 
ad. Magdalena Grzybowska
as. Wojciech Małek
as. Paweł Czekański

VIII.Pracownia Rzeźby 
ad. Tomasz Tomaszewski
as. Karolina Szymanowska

IX. Pracownia Rzeźby 
ad. Marek Sienkiewicz
as. Matej Frank

Pracownia Medalierstwa i Małych Form Rzeźbiarskich, dyplomująca 
prof. uczelni Mateusz Dworski (Katedra Technik Rzeźbiarskich)
as. Marcin Michalak (Katedra Technik Rzeźbiarskich)

Pracownia Projektowania Rzeźby w Architekturze i Urbanistyce, dyplomująca 
prof. Christos Mandzios
ad. Tomasz Tomaszewski
as. Karolina Szymanowska
dr Piotr Wesołowski

Pracownia Intermedów
prof. uczelni Maciej Albrzykowski (Katedra Technik Rzeźbiarskich)
ad. Małgorzata Kazimierczak
as. Matej Frank
as. Elżbieta Leszczyńska-Szlachcic (Katedra Technik Rzeźbiarskich)

Pracownia Intermedów/Fotografia
ad. Małgorzata Kazimierczak

Pracownia Intermedów/Laboratorium dokumentacji zjawisk przestrzennych
mgr Jeremi Jędroś

Pracownia Intermedów/Laboratorium komputerowego wspomagania rzeźby
as. Piotr Olejarz

------------------------------------------------------------

Adres strony Kierunku Rzeźba na facbooku;
https://www.facebook.com/RzezbaASP