Folder programowy

Folder programowy zawiera Programy kształcenia wszystkich 11. kierunków studiów prowadzonych w Uczelni: studiów jednolitych, stacjonarnych I i II stopnia, niestacjonarnych I i II stopnia, wraz z efektami kształcenia i sylabusami przedmiotów.

Programy Kształcenia

Program kształcenia dla określonego kierunku odnosi się do wszystkich form i stopni prowadzonych studiów. Program kształcenia zawiera informacje obejmujące: ogólną charakterystykę prowadzonych studiów; opis zakładanych efektów kształcenia; opis programu studiów; opis warunków prowadzenia studiów i sposobów realizacji kształcenia; opis wewnętrznego systemu zarządzania jakością. Udostępnione są również sylabusy przedmiotów.

Wydział Malarstwa

Wydział Rzeźby i Mediacji Sztuki

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów

Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa

Wydział Ceramiki i Szkła

Weryfikacja zakładanych efektów kształcenia, ankietyzacja