Katedra Malarstwa

Kierownik katedry : dr hab. Marta Borgosz, prof. uczelni

Katedra kształci w zakresie malarstwa studentów kierunku Malarstwo oraz studentów wszystkich pozostałych kierunków w ramach nauczania ogólnoplastycznego.

W strukturze katedry funkcjonuje 12 pracowni, w których studiuje od 20 do 40 osób.

Nauczanie początkowe dotyczy kształcenia w oparciu o studium martwej natury. Podczas studiów na starszych latach studenci doskonalą umiejętności warsztatowe, rozwijają wyobraźnię, wrażliwość i świadomość artystyczną. Praca z pedagogami szanującymi i rozumiejącymi indywidualne osobowości studentów ma na celu wykreowanie własnego języka malarstwa, tworzenie samodzielnych wypowiedzi artystycznych i rozwój twórczej osobowości.

W trakcie studiów studenci uczestniczą w plenerach malarskich oraz licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych, prezentowanych na terenie ASP, w galeriach we Wrocławiu, w Polsce i za granicą.

Pracownie

I Pracownia Malarstwa - dyplomująca

dr hab. Łukasz Huculak, prof. uczelni

(p. 207)

Zajęcia pracowniane
Zajęcia obowiązkowe I - V rok

II Pracownia Malarstwa - dyplomująca

prof. Janusz Jaroszewski

dr Michał Marek, ad.

(p. 210)

Zajęcia pracowniane
Zajęcia obowiązkowe I - V rok

III Pracownia Malarstwa - dyplomująca

dr hab. Marian Kuczma, prof. uczelni

mgr Bartosz Radziszewski, as.

(p. 205)

Zajęcia pracowniane
Zajęcia obowiązkowe I - V rok

IV Pracownia Malarstwa - dyplomująca

prof. Krzysztof Skarbek

mgr Piotr Saul, as.

(p. 208)

Zajęcia pracowniane
Zajęcia obowiązkowe I -V rok

V Pracownia Malarstwa - dyplomująca

dr Michał Sikorski, ad.

mgr Sonia Ruciak, as.

(p. 209)

Zajęcia pracowniane
I - V rok

VI Pracownia Malarstwa - dyplomująca

dr hab. Norman Smużniak, prof. uczelni

mgr Joanna Nowińska, as.

(p. 212)

Zajęcia pracowniane
Zajęcia obowiązkowe I - V rok

VII Pracownia Malarstwa - dyplomująca

dr Anna Kołodziejczyk, ad.

(p. 112)

Zajęcia pracowniane
Zajęcia obowiązkowe I - V rok

VIII Pracownia Malarstwa - dyplomująca

dr hab. Anna Kramm, prof. uczelni

(p. 113)

Zajęcia pracowniane
Zajęcia obowiązkowe I - V rok

IX Pracownia Malarstwa - dyplomująca

dr hab.Zdzisław Nitka, prof. uczelni

mgr Joanna Kaucz, as.

(p. 114)

Zajęcia pracowniane
Zajęcia obowiązkowe I - V rok

X Pracownia Malarstwa - dyplomująca

prof. Marek Jakubek

Izabela Opiełka, as.

(p. 204)

Zajęcia pracowniane
Zajęcia obowiązkowe I - V rok

XI Pracownia Malarstwa - dyplomująca

prof. Anna Kowalska-Szewczyk

dr. Kamil Moskowczenko, as.

(p. 111)

Zajęcia pracowniane
Zajęcia obowiązkowe I - V rok

XII Pracownia Malarstwa - dyplomująca

prof. Waldemar Graczyk

(p. 211)

Zajęcia pracowniane
Zajęcia obowiązkowe I - V rok