Katedra Malarstwa

Kierownik katedry : ad. Marta Borgosz

Katedra kształci w zakresie malarstwa studentów kierunku Malarstwo oraz studentów wszystkich pozostałych kierunków w ramach nauczania ogólnoplastycznego.

W strukturze katedry funkcjonuje 12 pracowni, w których studiuje od 20 do 40 osób.

Nauczanie początkowe dotyczy kształcenia w oparciu o studium martwej natury. Podczas studiów na starszych latach studenci doskonalą umiejętności warsztatowe, rozwijają wyobraźnię, wrażliwość i świadomość artystyczną. Praca z pedagogami szanującymi i rozumiejącymi indywidualne osobowości studentów ma na celu wykreowanie własnego języka malarstwa, tworzenie samodzielnych wypowiedzi artystycznych i rozwój twórczej osobowości.

W trakcie studiów studenci uczestniczą w plenerach malarskich oraz licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych, prezentowanych na terenie ASP, w galeriach we Wrocławiu, w Polsce i za granicą.

Pracownie

I Pracownia Malarstwa - dyplomująca

ad. dr hab. Łukasz Huculak
(p. 207)

Zajęcia pracowniane
Zajęcia obowiązkowe I - V rok

II Pracownia Malarstwa - dyplomująca

Prof. Janusz Jaroszewski
ad. Michał Marek
(p. 210)

Zajęcia pracowniane
Zajęcia obowiązkowe I - V rok

III Pracownia Malarstwa - dyplomująca

Prof. nadzw. Marian Waldemar Kuczma
as. Bartosz Radziszewski
(p. 205)

Zajęcia pracowniane
Zajęcia obowiązkowe I - V rok

IV Pracownia Malarstwa - dyplomująca

Prof. Krzysztof Skarbek
as. Piotr Saul
(p. 208)

Zajęcia pracowniane
Zajęcia obowiązkowe I -V rok

V Pracownia Malarstwa - dyplomująca

Prof. Stanisław Kortyka
ad. Michał Sikorski
(p. 209)

Zajęcia pracowniane
I - V rok

VI Pracownia Malarstwa - dyplomująca

Prof. Andrzej Klimczak - Dobrzaniecki
ad. dr hab. Norman Smużniak
(p. 212)

Zajęcia pracowniane
Zajęcia obowiązkowe I - V rok

VII Pracownia Malarstwa - dyplomująca

Prof. Piotr Błażejewski
ad. Anna Kołodziejczyk
(p. 112)

Zajęcia pracowniane
Zajęcia obowiązkowe I - V rok

VIII Pracownia Malarstwa - dyplomująca

Prof. Piotr C. Kowalski
as. Marta Szymczakowska
(p. 113)

Zajęcia pracowniane
Zajęcia obowiązkowe I - V rok

IX Pracownia Malarstwa - dyplomująca

Prof. nadzw. Zdzisław Nitka
(p. 114)

Zajęcia pracowniane
Zajęcia obowiązkowe I - V rok

X Pracownia Malarstwa - dyplomująca

Prof. Marek Jakubek
ad. Marta Borgosz
(p. 204)

Zajęcia pracowniane
Zajęcia obowiązkowe I - V rok

XI Pracownia Malarstwa - dyplomująca

Prof. Anna Szewczyk
as. Kamil Moskowczenko
(p. 111)

Zajęcia pracowniane
Zajęcia obowiązkowe I - V rok

XII Pracownia Malarstwa - dyplomująca

Prof. nadzw. Waldemar Graczyk
as. Andrzej Rafałowicz
(p. 211)

Zajęcia pracowniane
Zajęcia obowiązkowe I - V rok