Design English

„Design English” autorstwa Beaty Ludwiczak, jest podręcznikiem do nauki specjalistycznego języka angielskiego dla studentów architektury wnętrz i wzornictwa. Ma na celu nauczanie praktycznego języka, który jest niezbędny do studiowania i pracy w środowisku angielskojęzycznym. Książkę uzupełniają wyrażenia związane ze studiowaniem w instytucji szkolnictwa wyższego i poszukiwaniem pracy w języku angielskim.

Oczekiwany poziom znajomości języka angielskiego, jaki jest wymagany do korzystania z podręcznika, to średniozaawansowany (B1). Jednakże struktura książki pozwala na zastosowanie jej do nauczania grup studentów o różnych umiejętnościach.

Nieocenionym komponentem podręcznika jest płyta DVD, na której znajdują się krótkie filmy ilustrujące zagadnienia z poszczególnych jednostek lekcyjnych. Ponieważ wiele kursów języków obcych w uczelniach oferuje tylko jedno spotkanie w tygodniu, płyta DVD zapewni studentowi wyjątkową możliwość kontynuowania kontaktu z językiem poza klasą. Może być stosowana do samodzielnej nauki (self-study), dlatego zawiera też ćwiczenia audio. Głównym koordynatorem produkcji DVD był prof. Stanisław Sasak.

Podręcznik został sfinansowany z grantu od Funduszu Stypendialno-Szkoleniowego. Swój wkład finansowy w projekt dołożyła też Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu.