English for Printmaking Students

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu wydała niedawno podręcznik English for Printmaking autorstwa Doroty Kopacz- Thomaidis i Christophera Nowickiego. Książka ma służyć studentom pragnącym pogłębić swoją znajomość specjalistycznego języka angielskiego w zakresie grafiki warsztatowej.

English for Printmaking zawiera opisy 15 technik graficznych wraz z zestawem ćwiczeń. Książka jest wzbogacona o słownik terminów graficznych. Celem publikacji jest dostarczenie uczącym się podstawowego słownictwa i terminów idiomatycznych traktujących o technicznych aspektach grafiki warsztatowej jak i jej walorach artystycznych. Nie jest to, jednakże, podręcznik grafiki warsztatowej jako dyscypliny artystycznej.

Autorzy mają nadzieję, że książka okaże się pomocna w popularyzowaniu celów programu nauczania English for Specific Purposes (ESP), tj. umiejętności rozumienia języka angielskiego ze szczególnym naciskiem na słownictwo specjalistyczne. Warunkiem wstępnym jest znajomość języka na poziomie średniozaawansowanym i wyższym ( B1-B2).

Joanna Skrzypiec opracowała ciekawy projekt graficzny książki.