Buddy Programme

Buddy Programme przewiduje ćwiczenie praktycznej znajomości języka obcego poprzez zaopiekowanie się studentem z wymiany zagr. podczas semestru. Taką aktywność i zaangażowanie premiujemy podwyższeniem oceny z języka obcego, którym posługuje się student zagr., o 0,5.

Opieka nad wybranym studentem z wymiany polega na:

 • zgłoszeniu swojej chęci zaopiekowania się jedną osobą z wymiany
 • spotkanie się z tą osobą i podanie swoich namiarów, nr telefonu, maila, etc.
 • pomoc przy zapoznaniu się z uczelnią i jej systemem pracy na początku semestru
 • w ciągu semestru zadbanie o to, aby student z wymiany był włączony w życie poza-uczelniane, towarzyskie, studentów polskich (otrzęsiny, wystawy, imprezy klubowe, etc.)
 • pomoc w zdarzeniach życiowych (pójście do lekarza, zakupienie biletu miesięcznego, etc.)

Aby ocena z właściwego języka obcego została  podwyższona za udział w „Buddy Programme” należy:

 1. Zgłosić swojemu nauczycielowi języka obcego, że chcesz się kimś zaopiekować
 2. Wybrać z listy studentów jedną osobę i zapisać jej nr tel, adres mailowy
 3. Skontaktować się z „Buddym”
 4. Zrealizować zasady wymiany podczas semestru (patrz wyżej)
 5. Pod koniec semestru poprosić „Buddy’ego”, aby wypełnił ankietę ewaluacyjną, która będzie potwierdzeniem twojej semestralnej aktywności
 6. Ankietę student Erasmusa (student na wymianie) musi dostarczyć do Biura Współpracy z Zagranicą (Anna Kida); student MFA Printmaking in English do Zuzanny Dyrdy.
Załączniki