Papidze Leri

Leri Papidze, starszy mistrz

Wydział Ceramiki i Szkła
Katedra Ceramiki
Pracownia Koła Garncarskiego