Pracownia Technologii i Technik Ceramicznych w Malarstwie i Rzeźbie

Pracownia Technologii i technik ceramicznych w malarstwie i rzeźbie

dr hab. Joanna Teper, profesor Uczelni

mgr Weronika Surma, asystent

CEL

Pracownia Technologii i Technik Ceramicznych w Malarstwie i Rzeźbie jest ukierunkowana na zapoznanie studentów kierunku malarstwa i rzeźby z technologią i technikami ceramicznymi w kontekście działań malarskich i rzeźbiarskich. Główne cele dydaktyczne to uzupełnienie warsztatu współczesnego artysty o praktyczną wiedzę o ceramice, pozwalającą na samodzielne realizacje artystyczne w tym tworzywie.

OPIS

Pracownia realizuje unikatowy w skali kraju program specjalizujący się w działaniach malarskimi technikami ceramicznymi na płaszczyźnie i w przestrzeni ceramicznego obiektu. Praktyczne zajęcia warsztatowe obejmują realizacje prac semestralnych w podstawowych technikach formowania ceramiki i rozszerzonych technikach zdobienia, takich jak: malowanie angobą, malowanie tlenkami i solami metali, malowanie szkliwami na niską i wysoką temperaturę, transfer druku oraz mozaika ceramiczna.

PRZEDMIOTY

·         Technologia i Techniki Ceramiczne w Malarstwie

·         Technologia i Techniki Ceramiczne w Rzeźbie

·         Malarstwo w Ceramice

ZAPISY

Zajęcia obowiązkowe dla studentów form stacjonarnych Wydziału Malarstwa i Rzeźby: III i IV roku kierunku Malarstwo i III roku kierunku Rzeźba.

Zajęcia fakultatywne dla studentów Wydziału Ceramiki i Szkła studiów magisterskich kierunków ceramika i szkło.