X Pracownia Rysunku

X Pracownia Rysunku

Pracownia Dyplomująca


PROWADZĄCY

dr hab. Daria Milecka, prof. uczelni

dr Marcelina Groń, as.

CEL:

Program Pracowni Rysunku przeznaczony jest dla studentów od I do V roku. Poziom zagadnień dostosowany jest do etapów kształcenia oraz zainteresowań studenta. Pierwsze lata studiów poświęcone są rozwiązywaniu zadań rysunkowych poprzez analizę obiektów i postaci o różnym stopniu złożoności, a także poszerzaniu wiadomości o środkach stylistycznych języka rysunkowego oraz poznawaniu sposobów analizy formalnej i ideowej dzieła. Studenci uczą się autoprezentacji wizualnej i werbalnej. Kolejne lata służą do analizy pojęciowej wybranych kategorii (znak, symbol, słowo). Studenci realizują projekty autorskie, doskonalą własne techniki pracy, uczą się odczytywania rysunku jako wielopoziomowej struktury semantycznej.

OPIS

Rysunek w naszej Pracowni traktowany jest jako autonomiczny język wizualny, posiadający swoje kody prymarne, analogicznie do języków etnicznych, składające się z elementów podstawowych (punkt, linia, plama, płaszczyzna), które służą do budowania złożonych relacji i struktur rysunkowych. Przy pomocy kodów pierwotnych konstruowany jest język wtórny, tworzący nowy porządek konotacyjny, będący samodzielną wypowiedzią wizualną, rysunkową narracją czy metanarracją. W Pracowni uwzględniamy najnowsze wydarzenia świata sztuki, jak i współczesne narzędzia adekwatne do zbudowania wypowiedzi.

PRZEDMIOTY

Rysunek

ZAPISY

Pracownia przeznaczona jest obowiązkowo dla studentów I roku Mediacja Sztuki oraz jako pracownia wolnego wyboru dla pozostałych kierunków studiów. Warunki zapisu: przegląd prac.

LEKTURY

  1. W. Kandyński, PUNKT, LINIA A PŁASZCZYZNA
  2. K. Teissig, TECHNIKI  RYSUNKU
  3. P. Francuz (red.), OBRAZY W UMYŚLE
  4. A. Kępińska, ENERGIE SZTUKI
  5. H. Beltting, ANTROPOLOGIA OBRAZU. SZKICE DO NAUKI O OBRAZIE
  6. M. Poprzędzka, INNE OBRAZY
  7. P. Piotrowski, ZNACZENIA MODERNIZMU
  8. M. Ostrowiecki (red.), ESTETYKA WIRTUALNOŚCI

KONTAKT 

d.milecka@asp.wroc.pl

m.gron@asp.wroc.pl

Zobacz także