Problemy sztuki współczesnej i aktualnej


PROWADZĄCY:

Dr Andrzej Kostołowski

Zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych, 1 stopień I rok, dwa semestry, razem 60 godzin

RODZAJ ZAJĘĆ:

Wykłady, konwersacje, pokazy slajdó, filmy, wizyty w miejscach prezentacji sztuki.

CELE KSZTAŁCENIA:

Przekazanie podstawowej i systematycznej wiedzy o nurtach sztuki współczesnej i głównych sposobach jej dystrybuowania. Wciągnięcie studentów w dyskusje o systematyce sztuki po 1945 roku jak też uczulenie ich na powiązanie twóczości artystycznej z dylematami społecznymi. Wstępne ukierunkowanie na dokonywanie przez studentów własnych analiz zjawisk sztuki wspólczesnej.

TREŚCI KSZTAŁCENIA:

Dwa duże bloki problemów:

Proponowana, ale też i dyskutowana systematyka nurtów sztuki po 1945: abstrakcja gestu abstrakcja geometryczna,  figuracja, medializm, sztuka procesu, kultura materialna, instalacje, performance, koncept, sztuka partycypacyjna.

Prezentacja galerii, muzeów i cyklicznych imprez sztuki, w miarę możności w oparciu o bezpośredni ogląd i uczestnictwo wraz ze studentami. Konwersacje wokół tych zagadnień. 

KRYTERIA OCENY:

Zaliczenie ze stopniem

Prowadzący: Dr Andrzej Kostołowski