14. Techniki informatyczne


PROWADZĄCY:

Marek Stanielewicz, Jeremi Jedroś, Janusz Czyżewicz

Zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych, I rok studiów, semestr 1 i 2

RODZAJ ZAJĘĆ:

Projekty indywidualne, korekta indywidualna, Wykłady autorskie, ćwiczenia – zajęcia praktyczne, korekty

CELE KSZTAŁCENIA:

Celem nauczania przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawy projektowania graficznego wspartego podstawową wiedzą techniczną dotyczącą druku i obsługi najważniejszych programów graficznych.

TREŚCI KSZTAŁCENIA:

Student opracowuje system identyfikacji wizualnej dla wybranej przez organizacji. Przygotowuje elementy do druku poznając zasady działania programów i ich kompatybilność .

KRYTERIA OCENY:

75% wykonanie zadań/realizacja projektu
25% otwarty przegląd prac