Multimedialne sposoby przekazu i prezentacji

PROWADZĄCY:

dr Tomasz Opania

Zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych, I rok; 1-2 sem. - studia II stopnia – magisterskie

RODZAJ ZAJĘĆ:

Prezentacja sposobów: użycia rejestracji i zapisu działań twórców i ich projektów – spotkania sesyjne, zadania domowe omawiane na korektach indywidualnych oraz omówieniach zbiorowych.
30 godzin w semestrze dwugodzinnych sesji zajęć tygodniowo

CELE KSZTAŁCENIA:

Umiejętność obserwacji własnego środowiska; opanowanie gramatyki obrazu i sposobu prezentowania informacji poprzez właściwy dobór narzędzi do realizacji projektu.

TREŚCI KSZTAŁCENIA:

Zajęcia obejmują  badania relacji  
Obraz-znaczenie-kadr- (różnica);
głębia – pierwszy plan;
strumień-pętla.
Podstawy strukturalne obrazów ruchomych, subiektywne jednostki miary percepcji jako przedmiot obrazowania pozbawionego następstwa.
Uzależnienie wizualne-alternatywne języka opisu/zapisu.

KRYTERIA OCENY:

Zaliczenie ze stopniem, II semestr: przegląd egzaminacyjny