Wykłady gościnne oraz Pracownia otwarta

Wykłady Gościnne oraz Pracownia Otwarta to formuła edukacyjna szczególnie istotna dla programu dydaktycznego Mediacji Sztuki. Ma ona na celu zapewnienie studentom bezpośredniego kontaktu z wybitnymi artystami, krytykami, kuratorami, osobami związanym ze światem sztuki współczesnej. W trakcie wizyty  studenci mają możliwość nie tylko wysłuchać wykładu, wziąć udział w proponowanym warsztacie, działaniu performance, ale przede wszystkim poznać bezpośrednio, nawiązać dialog
i doświadczyć metod pracy zaproszonego gościa.

Opieka merytoryczna i organizacyjna - mgr Ewa Zarzycka

Relacje z wizyt na stronie https://www.facebook.com/MediacjaSztukiASP
oraz na naszym blogu: http://aspwroclaw.blox.pl/html

Jednym z gości był znakomity artysta dr Janusz Bałdyga

PROWADZĄCY:

Dr Ewa Zarzycka

Zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych, II stopnia, I rok / semestr III stopnia ; I rok / sem.I i II;  

RODZAJ ZAJĘĆ:

Wykłady, prezentacje multimedialne.

CELE KSZTAŁCENIA:

Zapoznanie z metodami analizy interesujących zagadnień jako punkty wyjścia własnych działań artystycznych.
Zapoznanie studentów z techniką i sposobami autoprezentacji.
Przedstawienie własnej drogi twórczej, problem dokumentacji, archiwizowania etc.
Przedstawienie faktów artystycznych znanych z autopsji - rola świadka.

TREŚCI KSZTAŁCENIA:

Granice przestrzeni i ich rola w kształtowaniu obrazu dzieła.
Dynamika stanów krytycznych, rola napięć i kryzysu w sztuce.
Autoprezentacja - cele i metody.
Wątki autobiograficzne w działaniach artystycznych.

KRYTERIA OCENY:

Zaliczenie