3. Perswazja medialna

PROWADZĄCA:

Dr Monika Braun – aktorka, a także nauczyciel aktorstwa oraz technik przemawiania, wykładowca wiedzy o teatrze i nauczyciel technik pracy głosem, również trener i coach posiadający długoletnie doświadczenie z zakresu komunikacji interpersonalnej, metod prezentacji osobistej i wystąpień publicznych oraz kształtowania własnego wizerunku. Głównym kierunkiem jej pracy (dydaktycznej i naukowej) jest zastosowanie metod pracy aktora w innych zawodach. Prowadzi zajęcia na uczelniach i zajmuje się szkoleniami dla firm z zakresu komunikacji, technik prezentacji osobistej, technik sprzedażowych, etykiety biznesu i body-language. Współpracuje między innymi
z: Microsoft Polska Sp. Z o. o., Bayer Sp. Z o. o., Ericsson Sp. Z o. o., Nokia Poland, Nissan Poland Ltd., Compensa Życie S.A., Gerling TU, Polkomtel S. A., Okręgową Radą Adwokacką we Wrocławiu, Okręgową Izbą Radców Prawnych we Wrocławiu.

RODZAJ ZAJĘĆ:

Istotą zajęć jest trening publicznego wypowiadania się, dyskutowania oraz przekonywania, oparty o techniki aktorskie. Wszystkie elementy zajęć są realizowane
w formie ćwiczeń i komentarzy ich dotyczących, z większym naciskiem na praktykę niż teorię.

CELE:

Celem pracy jest rozwijanie świadomości własnych zachowań w sytuacjach zawodowych oraz skutków ich oddziaływania na innych.

Jak efektywnie operować dokumentami, rekwizytami czy prezentacją multimedialną? Kiedy stosować czasowniki w wystąpieniach publicznych? Jaka intonacja głosu zwiększa przychylność audytorium? Czy podczas rozmów zawodowych mamy większe szanse siadając przy stole po skosie, czy też na wprost rozmówcy? Jakie oświetlenie zwiększy twoją wiarygodność podczas prezentacji?

Jak cię widzą tak cię piszą – mówi przysłowie, odpowiedni self-image może przynieść
to wszystko, co najbardziej upragnione – pieniądze i władzę, a nawet miłość…  Wywieranie wrażenia oraz wpływanie na innych są znaczącymi elementami ludzkiej egzystencji, a świadome kształtowanie zachowań jest jednym z najdoskonalszych narzędzi skutecznego działania we wszystkich profesjach!

TREŚCI:

Perswazja medialna nauczy cię:

kontrolować twoje publiczne działania,

skutecznie „sprzedać” produkt, projekt czy ideę,

wygłaszać prezentację,

robić dobre pierwsze wrażenie,

skonstruować przemówienie,

radzić sobie z rękami, nogami, mimiką, wypiekami na twarzy i głosem.

KRYTERIA OCENY:

Zaliczenie nastąpi w oparciu o uczestnictwo, aktywność na zajęciach (w tym niewielkie wystąpienia oraz ich analiza) oraz wykonanie prezentacji końcowej na samodzielnie wybrany temat. Prezentacja ma zostać przygotowana przez studentów na podstawie doświadczeń, wiedzy i umiejętności zdobywanych na zajęciach i wygłoszona publicznie podczas ostatniego spotkania. Będzie ona rejestrowana za pomocą kamery i wspólnie analizowana. Zarówno same wystąpienia, jak i analiza pracy własnej oraz kolegów są integralną częścią realizowanego na zajęciach materiału.