X. Rysunek w kreacji przestrzennej


PROWADZĄCY:

dr Maria Wrońska

Studia licencjackie stacjonarne, III rok /1 sem

RODZAJ ZAJĘĆ:

Ćwiczenia,  wykłady.W tym zajęcia poza murami uczelni. Praca w kontakcie z różnymi środowiskami.

CELE KSZTAŁCENIA:

Przedstawienie studentom rysunku jako dyscypliny charakteryzującej się własną kreatywnością, własnym potencjałem twórczym, autonomią i energetyką wizualną, co jest zgodne z współczesnym stanem rozwoju tej dyscypliny sztuki.
Wykroczenie poza tradycyjne traktowanie rysunku ograniczone do przygotowania adepta do pracy w zakresie sztuk plastycznych i projektowania.
Wyważenie elementu intelektualnego i intuicyjnego w języku plastycznym
Przestawienie rysunku jako dyscypliny autonomicznej a nie tylko podrzędnej i służebnej
Sprostanie wymogom współczesnej multimedialności w wypowiedziach plastycznych
Zapoznanie się ze złożonością języka  plastyczno – wizualnego jako zapisu świata postępu nauki  i technologii.

TREŚCI KSZTAŁCENIA:

Głównym tematem zadań jest podjęcie pogłębionych problemów rysunku wobec przestrzeni. Odnajdywanie i kreowanie rysunku z pogranicza innych mediów.Oprócz tematów obowiazkowych są też indywidualnie sformułowane przez studenta. Część z nich jest realizowana podczas pracy zespołowej, również poza pracownią. Niektóre z tematów dotyczą zinterpretowania i zainspirowania się zjawiskami w sztuce, naturze lub otaczajacym nas życiu społecznym. Mogą być wynikiem uczestnictwa studentów w innych pracowniach i miejscach niezbędnych do pogłębienia wiedzy potrzebnej w realizacji projektów rysunkowych. Tresci zajęc ukierunkowane są na kreowanie postawy samodzielnego artysty – animatora umiejącego współistnieć w środowisku artystycznym.

KRYTERIA OCENY:

35%  Realizacja ćwiczeń.  35%  Kreatywność  i zangażowanie w proces realizacji zadań. 30%  Obecność na zajęciach, aktywność w pracowni i innych wydarzeniach.