Sztuka w przestrzeni publicznej


PROWADZĄCY:

Dr Tomasz Opania

Rok II, semestr III I IV, poziom podstawowy, studia stacjonarne I-go stopnia

RODZAJ ZAJĘĆ:

2 godziny tygodniowo, konsultacje i korekty indywidualne i grupowe, końcowy przegląd prac po III i IV semestrze

CELE KSZTAŁCENIA:

Odróżnienie pojęć „sztuka publiczna” i „sztuka w przestrzeni publicznej”
Zapoznanie się z przykładami funkcjonowania sztuki w ww. przestrzeni
Realizacja projektu dla obranej przestrzeni

TREŚCI KSZTAŁCENIA:

Projekt malarstwa ściennego, grafitti, obiektu przestrzennego, instalacji multimedialnej lub innego w oparciu o wybraną wspólnie z prowadzacym i grupą przestrzeń.
Przygotowanie projektu w kontekscie zapropowanego przez wykładowcę festiwalu sztuki w przestrzeni publicznej

KRYTERIA OCENY:

25% obecność na zajęciach, 25% robocze przeglądy prac, 25% końcowy przegląd zaliczeniowy, 25% uczestnictwo w dyskusji

Prowadzący: Dr Tomasz Opania