IX. Widzenie a obrazowanie


PROWADZĄCY:

Prof. Eugeniusz Józefowski

Zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych, rok I,  semestr 1, 2, 30 godz. w semestrze razem 60 godzin

RODZAJ ZAJĘĆ:

Projekty indywidualne i zespołowe, konwersatoria - 2 godziny tygodniowo

CELE KSZTAŁCENIA:

Nabycie umiejętności stosowania wiedzy z zakresu psychofizjologii widzenia do konstruowania obiektów wizualnych tworzonych w przestrzeni realnej i wirtualnej

Nabycie umiejętności tworzenia kompozycji plastycznych w relacji do własnej struktury osobowościowej , z różnorodnych tworzyw  i zgodnie z ich naturalnymi właściwościami plastycznymi.

Nabycie umiejętności tworzenia kompozycji plastycznej zgodnie z koncepcją artystyczną przyjętą przez autora.

Rozwój umiejętności organizowania warsztatu pracy i posługiwania się narzędziami związanymi z warsztatem twórcy wizualnego.

Rozwój umiejętności współpracy  przy realizacji zadań ćwiczeniowych.

Wspieranie nabywania umiejętności swobodnych wypowiedzi na temat swoich prac pastycznych.

Wspomaganie wzrostu kompetencji zmierzających do łączenia zdolności osobistych, podmiotowej wiedzy i umiejętności celem zastosowania ich przy kreacji obrazu wizualnego.

TREŚCI KSZTAŁCENIA:

Ćwiczenia wykorzystujące wiedzę o fizycznych i psychofizjologicznych aspektach oddziaływania zasad rządzących postrzeganiem.

Ćwiczenia umiejętności stosowania barw i kolorów w kompozycjach plastycznych.

Ćwiczenia obrazowania tworzywami naturalnymi inicjowane w relacji do pór roku i zmieniających się tworzyw plastycznych.

Złudzenia wizualne – wykorzystanie komputera do aranżacji struktur wykorzystujących tradycję op – artu oraz wiedzę z zakresu psychofizjologii widzenia.

Punkt i linia a płaszczyzna w kreacjach wynikających z używanego wirtualnego narzędzia.

Właściwości i transformacje obrazu wizualnego – rola uwagi, wyobrażenia, myślenia, emocji i motywacji na obrazy wizualne.

KRYTERIA OCENY:

Zaliczenie po 1 semestrze
Zaliczenie ze stopniem po 2 semestrze

Prowadzący: Prof. Eugeniusz Józefowski