XII. Warsztat twórczości edukacyjnej

PROWADZĄCY:

Prof. Eugeniusz Józefowski

Zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych, II stopnia, rok I, semestr 2 , 15 godzin

RODZAJ ZAJĘĆ:

Projekty indywidualne i zespołowe, warsztaty, konwersatoria - 1 godzina tygodniowo

CELE KSZTAŁCENIA:

Nabycie umiejętności opisywania, nazywania, objaśniania i  rozpoznawania warsztatów twórczych o charakterze edukacyjnym

Nabycie umiejętności projektowania i animowania  warsztatów edukacyjnych odbywających się przy kreacji plastycznej i skierowanych do różnorodnych grup wiekowych.

Nabycie umiejętności przeprowadzenia warsztatu edukacyjnego zgodnie z koncepcją artystyczną i pedagogiczną przyjętą przez autora.

Rozwój umiejętności organizowania warsztatu pracy animatora warsztatów edukacyjnych.

Rozwój umiejętności współdziałania i współpracy międzyludzkiej  przy realizacji zadań warsztatowych.

Wspieranie nabywania umiejętności swobodnych wypowiedzi na temat swoich prac.

Wspomaganie wzrostu kompetencji zmierzających do łączenia zdolności osobistych, podmiotowej wiedzy i umiejętności celem zastosowania ich przy animowaniu warsztatów edukacyjnych.

TREŚCI KSZTAŁCENIA:

Prezentacja dokumentacji wybranych przykładów warsztatów edukacyjnych

Czynniki mające wpływ na jakość warsztatów terapii wizualnej - omówienie metody.

Warsztaty z użyciem materiałów pochodzenia naturalnego.

Warsztaty posługujące się materiałami i tworzywami z najbliższego otoczenia.

Warsztaty twórcze wykorzystujące tradycyjne materiały i środki związane z twórczością plastyczną.

Warsztaty twórcze wykorzystujące różnorodne formy ekspresji ciała celem realizacji prac o charakterze wizualnym.

Sposoby tworzenia scenariuszy warsztatów twórczych przy kreacji plastycznej.

Sposoby tworzenia dokumentacji powarsztatowej i innych relacji o ich przebiegu  celem przygotowania do badań naukowych oraz do celów popularyzatorskich.

RYTERIA OCENY:

Przegląd egzaminacyjny

Prowadzący: prof. Eugeniusz Józefowski