Boczniowicz Mirosława

dr hab. Mirosława Mira Boczniowicz, ad.

Wydział Ceramiki i Szkła

Katedra Działań Interdyscyplinarnych w Ceramice i Szkle

Laboratorium Realizacji Obrazu Cyfrowego


Prowadzone przedmioty

  • Graficzne Techniki Prezentacji
  • Współczesne Sposoby Prezentacji i Przekazu

Moja praktyka artystyczna oparta jest o gramatykę obrazu. Ikonografię i jej universum ikonolatrii. I o optykę płci. Obejmuje realizacje i edycje obrazu, m.in. kognitywistykę słowa, performat performans – w filmie, grafice i rysunku. Jestem zaangażowana w indywidualne prowadzenie studentów i w ich czynione gesty artystyczne w obrazie i na planie zdjęciowym w akcji dokamerowej. Ponadto jestem autorką koncepcji i przekształcenia struktury Katedry Ogólnokształcącej w Interdyscyplinarną.