STYPENDIA dla doktorantów - rodzaje i terminy składania wniosków

STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW, którzy rozpoczęli kształcenie przed rokiem ak. 2019/2020, W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Świadczenia pomocy materialnej:

  • stypendium socjalne   - do 30 września 2021 r. (stypendium przysługuje od października), wniosek złożony w kolejnych miesiącach (stypendium przysługuje od następnego miesiąca, w którym wniosek został złożony, pod warunkiem, iż są fundusze)
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych  - do 30 wrzesnia 2021r. (stypendium przysługuje od października), wniosek złożony w kolejnych miesiącach (stypendium przysługuje od następnego miesiąca, w którym wniosek został złożony, pod warunkiem, iż są fundusze)
  • stypendium Rektora - 10 października 2021 r.
  • zapomoga - maksymalnie dwa razy w roku akademickim, o ile odpowiedni minister nie postanowi inaczej.
  • stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców (dla doktorantów) - wnioski wraz z opinią opiekuna artystycznego/promotora należy złożyć do daty, która zostanie podane po ogłoszeniu MNiSW

Miejsce składania wniosków o stypendia:

- p. 117/118M (doktoranci studiujacy po polsku)

- pokój 217P (doktoranci studiujacy po angielsku)

Dokumenty można wysłać  na adres ASP Pl. Polski 3/4  50-156 Wrocław (z dopiskiem właściwy nr pokoju)

poniedziałek - piątek godziny 11.00 - 14.00

środa - NIECZYNNE

Załączniki