STYPENDIA dla doktorantów - rodzaje i terminy składania wniosków

STYPENDIA W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Świadczenia pomocy materialnej:

  • stypendium socjalne   - 11 października 2019 r.
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych  - 11 października 2019 r.
  • stypendium Rektora - 11 października 2019 r.
  • zapomoga - maksymalnie dwa razy w roku akademickim
  • stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców (dla doktorantów) - wnioski wraz z opinią opiekuna artystycznego/promotora należy złożyć do 15 listopada 2019r. w odpowiednim sekretariacie (info poniżej) 

Miejsce składania wniosków o stypendia:

- p. 117/118M (doktoranci studiujacy po polsku)

- pokój 14B (doktoranci studiujacy po angielsku)

dokumenty można wysłać  na adres ASP Pl. Polski 3/4  50-156 Wrocław (z dopiskiem właściwy nr pokoju)

poniedziałek - piątek godziny 11.00 - 14.00

środa - NIECZYNNE