Projekty Kuratorskie


PROWADZĄCY:

Zgodnie z programem studiów zajęcia będę prowadzone przez  wybitnych kuratorów, zapraszanych do wrocławskiej ASP.

W roku akademicki 2013/14 mieliśmy zaszczyt gościć wybitnego krytyka i  kuratora,
dyrektora zielonogórskiego BWA - Pana Wojciecha Kozłowskiego.

Wojciech Kozłowski

Zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia ; I rok / sem.I i II;

RODZAJ ZAJĘĆ:


Zajęcia mają charakter wykładów, konwersatoriów, dyskusji, prezentacji, konsultacji indywidualnych projektów.

CELE KSZTAŁCENIA:

Zaprezentowanie zasad pracy nad projektowaniem wystawy.
Budowanie koncepcji i założeń wystawy indywidualnej i zbiorowej.
Zapoznanie z wybranymi problemy działalności kuratorskiej.

TREŚCI KSZTAŁCENIA:

Sztuka dzisiaj – interpretacje i sensy.
Współczesne koncepcje kuratorskie.
Harald Szeemann, Hans-Ulrich Obrist – jak być kuratorem.
Jak i po co budujemy wystawę.
Scenariusz a realizacja ekspozycji.
Relacja kurator – artysta – instytucja.

KRYTERIA OCENY:

Ocena jest sumą ocen; 1. Praca zaliczeniowa 80 %, 2. Znajomość lektur 20 %