Promna-Pietrek Marlena

dr Marlena Promna-Pietrek, ad.

Wydział Malarstwa
Katedra Rysunku
VI Pracownia Rysunku


marlenapromna.pl

m.promna@asp.wroc.pl