Kołacz Wojciech

mgr Wojciech Kołacz, as.

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów

Katedra Grafiki Artystycznej


w.kolacz@asp.wroc.pl