Wantuch-Jarkiewicz Katarzyna

dr Katarzyna Wantuch-Jarkiewicz, ad.

Wydział Ceramiki i Szkła
Katedra Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła


k.wantuch@asp.wroc.pl