Grzegorz Niemyjski

mgr Grzegorz Niemyjski z Wydziału Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu

27 czerwca 2013 r. Rada Wydziału Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu podjęła większością głosów uchwałę o przyjęciu pracy doktorskiej mgr  Grzegorza Niemyjskiego w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuk pięknych i dopuszczeniu jej do publicznej obrony.
(Przewód został wszczęty 24 lutego 2011 r.)

Promotor: prof. nadzw. Ryszard Gluza, ASP we Wrocławiu
Recenzenci: prof. nadzw. Aleksander Zyśko, ASP we Wrocławiu

Ad. dr hab. Wiesław Koronowski UA Poznań

Temat pracy doktorskiej:
„Treść i forma w rzeźbie”

W dniu 11 lipca 2013 r. mgr Grzegorz Niemyjski uzyskał stopień doktora w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuk pięknych.

Załączniki