Dehnel Piotr

Piotr Dehnel

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów
Katedra Sztuki Mediów

Wydział Malarstwa i Rzeźby
Katedra Mediacji Sztuki

W swojej pracy naukowej zajmuję się historią filozofii niemieckiej XVIII i XIX wieku oraz filozofią współczesną. Obecnie przedmiotem moich badań jest filozofia Ludwiga Wittgensteina. W ASP prowadzę zajęcia z przedmiotów filozoficznych oraz przedmiot fizjopsychologia widzenia.

Konsultacje: wtorek 15.00-16.00 lub po uprzednim umówieniu się. POk. 102b Polac Polski 1. Stary budynek. 

piotrdehnel@wp.pl

Wybrane publikacje (książki):

1. Przyroda i historia. Studium wczesnej filozofii F. W. J. Schellinga, Wrocław, 1992, s. 116.

2. Antynomie rozumu. Z dziejów filozofii niemieckiej XVIII i XIX wieku, Wrocław, 1998. s. 266.

3. Dekonstrukcja-rozumienie-interpretacja. Studia z filozofii współczesnej i nie tylko, Universitas, Kraków 2006, s. 316.

4. Krytyczny racjonalizm. Karl R. Popper, Hans Albert. Wybór tekstów, red. Piotr                          

 Dehnel, Wrocław, 1992.

5. Etyka - wspólnota - działanie. Szkice z filozofii współczesnej, pod red. P. Dehnela, N. Kapferera i B. Sierockiej, Wrocław 2001.      

6. Filozofia a pedagogika. Studia i szkice, red. Piotr Dehnel, Piotr Gutowski, Wrocław 2005.       

7. Wittgenstein – nowe spojrzenie. Pod red. Alece Crary i Ruperta Reada. Redakcja       naukowa wydania polskiego Piotr Dehnel, Wrocław 2009, s. 461.

8.  Ludwig Wittgenstein – konteksty i konfrontacje, red. naukowa P. Dehnel i L. Rasiński, Wrocław 2011, s. 300.

Oprócz książek opublikowałem jeszcze ok. 80 innych prac: artykułów, recenzji, tłumaczeń i esejów w pracach zbiorowych oraz takich czasopismach jak: „Przegląd Filozoficzny”. „Kwartalnik Filozoficzny”, „Principia”, „Hegel-Jahrbuch”, „Edukacja Filozoficzna”, „Przegląd Filozoficzno-Literacki”, „Odra”, „Kwartalnik Pedagogiczny”, „Idea”, „Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja”.

Piotr Dehnel